СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СЕЧАЊ
Радно време
06.30-14.30
Адреса
Вожда Карађорђа 55
Место
23240 Сечањ
Телефон
(023) 3841-059
Факс
(023) 3841-059
Одговорно лице
Ерика Ваштаг
Приступ за особе са инвалидитетом
Да
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.