СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СЕЧАЊ
Радно време
06.30-14.30
Адреса
Вожда Карађорђа 55
Место
23240 Сечањ
Телефон
(023) 3841-059
Факс
(023) 3841-059
Одговорно лице
Срђан Крајновић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да