СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СМЕДЕРЕВО
Радно време
07.30-15.30
Адреса
Омладинска 1
Место
11300 Смедерево
Телефон
(026) 646-781 (026) 646-781
Факс
(026) 614-846
Одговорно лице
Даница Јевтовић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да