СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Светог Димитрија 8
Место
22000 Сремска Митровица
Телефон
(022) 610-101
Факс
(022) 610-101
Одговорно лице
Гордана Ђурђевић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не