СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Светог Димитрија 8
Место
22000 Сремска Митровица
Телефон
(022) 610-101
Факс
(022) 610-101
Одговорно лице
Гордана Ђурђевић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.