СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Трг Бранка Радичевића 1
Место
21205 Сремски Карловци
Телефон
(021) 685-3012
Факс
(021) 685-3076
Одговорно лице
Момчило Григоров
Приступ за особе са инвалидитетом
Да