СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Трг Бранка Радичевића 1
Место
21205 Сремски Карловци
Телефон
(021) 685-3012
Факс
(021) 685-3076
Одговорно лице
Момчило Григоров
Приступ за особе са инвалидитетом
Да
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.