СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СУРДУЛИЦА
Радно време
07.30-15.30
Адреса
Томе Ивановића 4
Место
17530 Сурдулица
Телефон
(017) 815-677
Факс
(017) 814-011
Одговорно лице
Томислав Стевановић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не