СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ТИТЕЛ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Главна 14а
Место
21240 Тител
Телефон
(021) 296-0059
Факс
(021) 296-059
Одговорно лице
Александар Таранџа
Приступ за особе са инвалидитетом
Не
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.