СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ТИТЕЛ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Главна 14а
Место
21240 Тител
Телефон
(021) 296-0059
Факс
(021) 296-059
Одговорно лице
Александар Таранџа
Приступ за особе са инвалидитетом
Не