СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ТОПОЛА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Булевар краља Александра 19
Место
34310 Топола
Телефон
(034) 6811-595
Факс
(034) 6811-595
Одговорно лице
Арсен Арсеновић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не