СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ТУТИН
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Његошева 12
Место
36320 Тутин
Телефон
(020) 810-899 (020) 811-038
Факс
(020) 811-038
Одговорно лице
Дојчило Вучковић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да