СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЧОКА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Потиска 20
Место
23320 Чока
Телефон
(0230) 71-034
Факс
-
Е-пошта
Одговорно лице
Светлана Попов
Приступ за особе са инвалидитетом
Да