Мапа сајта

ПОЧЕТНА
О НАМА
Организациона структура
Делокруг рада и историјат
Важне информације за службе
Списак катастарских општина
Стратегија развоја
Огласи за радна места
Друштвена одговорност
Vesti
УСЛУГЕ
Услуге катастра непокретности
еКатастар
ПРИМЕДБЕ НА РАД КАТАСТРА
Жалбе на првостепена решења
еШалтер
Катастар водова
Архив
Информације за особе са инвалидитетом
Геомреже
АГРОС
НИГП - геоСрбија
Гридер
Ортофото
Сателитски снимци
Процена и вођење вредности непокретности
Преглед катастарских и геопросторних података
Извод из Закона о републичким административним таксама
Издавање геодетске лиценце
Издавање лиценци за рад геодетских организација
Стручни надзор над катастром
Стручни надзор над државним премером
Инспекцијски надзор над радом геодетских организација
Инспекцијски надзор над правним субјектима за издавање картографских публикација
Топографски производи
Картографске публикације
Геомагнетска мерења и аерономија
РЕГИСТРИ РГЗ-а
Подаци катастра непокретности
Адресни регистар
Регистар цена непокретности
Регистар лиценци за рад геодетских организација
Регистар геодетских лиценци
Регистар запослених стручњака у геодетским организацијама
Јединствена евиденција стамбених заједница
Централни регистар планских докумената
Регистар издатих сагласности за картографске публикације
Регистар географских имена
Евиденција Решења о рушењу бесправно подигнутих објеката
Регистар просторних јединица
Базе геопросторних података у Геомагнетизму и аерономији
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Актуелни пројекти
Реализовани пројекти
Чланство у међународним организацијама
ДОКУМЕНТА
Закони
Уредбе
Правилници
Директиве
Упутства
Стручна упутства
Инструкције
Одлуке
Расписи
Катастарско правна пракса
Катастарско геодетска пракса
Стратегије
Буџет
Информатор о раду
Предлози и нацрти докумената
Остала документа
ОГЛАСИ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавне набавке
Portal javnih nabavki
Тендери на међународним пројектима
Огласи за радна места
Јавни огласи о оснивању катастра непокретности
Решења о потврђивању катастра непокретности
Неуручена акта служби за катастар непокретности
Остали огласи
МЕДИЈИ
Саопштења за јавност
Контакт за медије
Медији о РГЗ-у
Часопис РГЗ инфо
Стручни часопис Геодетска служба
Билтен катастарско-правне праксе
КОНТАКТ
Инфо центар
Централа
Кабинет директора
Сектори РГЗ-а
Службе за катастар непокретности
Контакт за медије
Информације од јавног значаја
ПРИМЕДБЕ НА РАД КАТАСТРА
Корисни линкови