ПРЕГЛЕД НАЈУСПЕШНИЈИХ СЛУЖБИ - ГОДИШЊА РАНГ ЛИСТА

16-01-2017

Најуспешније службе у 2016. години

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања захтева у службама за катастар непокретности извршио анализу података за 2016. годину.