СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИКУ И КОМУНИКАЦИЈЕ
Сектор за катастар непокретности
Контакт информације
 телефон
+381 11 715 26 06
 е-пошта

 

 

 

 

Данка Гарић, струк. инж. геод. - специјалиста

Помоћник директора Сектора за информатику и комуникације

 

Организационе јединице сектора:

1) Одељење за информатичку подршку

 • Одсек за системску и серверску подршку;
 • Одсек за комуникационе технологије.

2) Одељење за геодетски информациони систем

 • Одсек за ИС дигиталног геодетског плана;
 • Група за имплементацију и подршку ГИС-а;
 • Група за ИС адресног регистра;
 • Група за ИС катастра непокретности.

3) Одељење за националну инфраструктуру геопросторних података

 • Одсек за успостављање и развој НИГП-а;
 • Одсек за развој софтвера и администрацију података.
У Сектору се обављају послови
 • развоја, пројектовања и реализације информационо-комуникационих технологија (ИКТ) за потребе Завода;
 • управљања, развоја и одржавања архитектуре и структуре података из надлежности Завода;
 • учешћа у пројектовању информационих система (ИС) за потребе Завода;
 • имплементације савремених ИКТ за администрацију података, развој и одржавање информационих система;
 • одржавања информационог система катастра непокретности;
 • генерисања и дистрибуције извештаја по захтеву корисника из база података катастра непокретности;
 • управљања и развоја Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП);
 • развоја и управљања националним геопорталом;
 • управљања и одржавања рачунарске мреже Завода и повезивање са другим органима државне управе ради реализације пројекта е-управе;
 • одржавања WEB стране Завода;
 • развоја и одржавања WEB апликација и сервиса Завода;
 • учешћа у реализацији међународних и донаторских пројеката и др.