СТАТИСТИКА ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ
17-07-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17. 07. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-07-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16. 07. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-07-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15. 07. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-07-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12. 07. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-07-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11. 07. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-07-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10. 07. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-07-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09. 07. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-07-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08. 07. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-07-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05. 07. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-07-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04. 07. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-07-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03. 07. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-07-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02. 07. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-07-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01. 07. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
Статистика формирања управних предмета у катастрима на дневном нивоу архива.