СТАТИСТИКА ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ
16-09-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16. 09. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-09-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13. 09. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-09-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12. 09. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-09-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11. 09. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-09-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10. 09. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-09-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09. 09. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-09-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06. 09. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-09-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05. 09. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-09-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04. 09. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-09-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03. 09. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-09-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02. 09. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
Статистика формирања управних предмета у катастрима на дневном нивоу архива.