ТЕНДЕРИ - НАБАВКА РОБЕ И РАДОВА

Јавни позив за израду софтвера за ISREC Фаза II

09-11-2017
Јавни позив за израду софтвера за ISREC Фаза II

Јавни позив за набавку ИТ опреме за подршку имплементације система ISREC Фаза I

13-10-2017
Јавни позив за набавку ИТ опреме за подршку имплементације система ИСРЕЦ Фаза I

Јавни позив за израду софтвера за ISREC Phase III

05-10-2017
Јавни позив за израду софтвера за ISREC Phase III

Јавни позив за извођење радова на успостављању државне нивелманске мреже - стабилизација тачака и мерење висинских разлика

26-05-2017
Јавни позив за извођење радова на успостављању државне нивелманске мреже - стабилизација тачака и мерење висинских разлика New deadline for bid submission is: July 3, 2017, 12:00hrs, Noon, local time.

Нови рок за достављање понуда је: 3. јул 2017.г. у 12:00 часова, по локалном времену.

Обавештење о додели уговора

Финални План Управљања Животном Средином- Изградња новог Архивског Депоа

10-03-2017
Environmental Management План Земун - Construction of new Archive Depot Building

Procurement of Active network equipment

10-03-2017
Procurement of Active network equipment

Обавештење о додели уговора

Procurement of Storage capacity extension

15-12-2016
Procurement оф Storage цапацитy extension

Обавештење о додели уговора

Works on Data Center extension, located within RGAs headquarters

07-10-2016
Works on Data Center extension, located within RGA’s headquarters

Обавештење о додели уговора

Software Development Phase I and roll out Workflow, DMS, UMS, Coding system

02-09-2016
Software Development Phase I and roll out (Workflow, DMS, UMS, Coding system)
New Deadline for bid submission is: November 3, 2016, 12:00hrs, Noon, local time.

Нови рок за достављање понуда је: 3. новембар 2016, 12:00 часова, по локалном времену.

Обавештење о додели уговора

Набавка додатне ИТ опреме за е-Грађевинску дозволу за АПР

12-05-2016
Набавка додатне ИТ опреме за е-Грађевинску дозволу за АПР

Обавештење о додели уговора

Опште обавештење набавкама на пројекту Унапређење земљишне администрације у Србији

30-04-2015
Опште обавештење набавкама на пројекту Унапређење земљишне администрације у Србији