ТЕНДЕРИ - НАБАВКА РОБЕ И РАДОВА
09-11-2017

Јавни позив за израду софтвера за ISREC Фаза II

Јавни позив за израду софтвера за ISREC Фаза II
Нови рок за подношење понуда за набавку софтвера за ISREC Фаза II је 27.12.2017. г., 12:00 часова по локалном времену.
13-10-2017

Јавни позив за набавку ИТ опреме за подршку имплементације система ISREC Фаза I

Јавни позив за набавку ИТ опреме за подршку имплементације система ISREC Фаза I
05-10-2017

Јавни позив за израду софтвера за ISREC Phase III

Јавни позив за израду софтвера за ISREC Phase III
26-05-2017

Јавни позив за извођење радова на успостављању државне нивелманске мреже - стабилизација тачака и мерење висинских разлика

Јавни позив за извођење радова на успостављању државне нивелманске мреже - стабилизација тачака и мерење висинских разлика New deadline for bid submission is: July 3, 2017, 12:00hrs, Noon, local time.

Нови рок за достављање понуда је: 3. јул 2017.г. у 12:00 часова, по локалном времену.

Обавештење о додели уговора
10-03-2017

Финални План Управљања Животном Средином- Изградња новог Архивског Депоа

Environmental Management План Земун - Construction of new Archive Depot Building
10-03-2017

Procurement of Active network equipment

Procurement of Active network equipment

Обавештење о додели уговора
15-12-2016

Procurement of Storage capacity extension

Procurement оф Storage цапацитy extension

Обавештење о додели уговора
07-10-2016

Works on Data Center extension, located within RGAs headquarters

Works on Data Center extension, located within RGA’s headquarters

Обавештење о додели уговора
02-09-2016

Software Development Phase I and roll out Workflow, DMS, UMS, Coding system

Software Development Phase I and roll out (Workflow, DMS, UMS, Coding system)
New Deadline for bid submission is: November 3, 2016, 12:00hrs, Noon, local time.

Нови рок за достављање понуда је: 3. новембар 2016, 12:00 часова, по локалном времену.

Обавештење о додели уговора
12-05-2016

Набавка додатне ИТ опреме за е-Грађевинску дозволу за АПР

Набавка додатне ИТ опреме за е-Грађевинску дозволу за АПР

Обавештење о додели уговора
30-04-2015

Опште обавештење набавкама на пројекту Унапређење земљишне администрације у Србији

Опште обавештење набавкама на пројекту Унапређење земљишне администрације у Србији