ТЕНДЕРИ - НАБАВКА РОБЕ И РАДОВА
23-09-2019

Финални План Управљања Животном Средином- Изградња новог Архивског Депоа

Environmental Management План Земун - Construction of new Archive Depot Building
02-09-2019

Invitation for Bids

Отворен конкурс за "Набавку сервера".
22-08-2019

Invitation for Bids

Procurement of Improvement and maintenance of the information system ISREC Phase I, ref no. SRB-REMP-8486YF-NCB-TS-19-139
22-07-2019

Invitation for Bids

Набавка софтверског алата за одржавање графике и Регистра објеката.
16-07-2019

Invitation for Bids

eSecurity решења за Геосрбију
13-05-2019

Invitation for Bids

Унапређење и оптимизација Националног геопортала.
05-03-2019

Invitation for Bids

Набавка неопходне ИТ опреме за АПР (проширење сториџа) и за РГЗ (комуникациона опрема)
10-12-2018

Invitation for Bids

Набавка модула за трансформацију координата.
19-11-2018

Invitation for Bids

Набавка ИТ опреме за ГКИС систем
14-11-2018

Invitation for Bids

Унапређење ЛАН/WАН мрежа.
15-05-2018

Invitation for Bids

Набавка монитора.
09-11-2017

Јавни позив за израду софтвера за ISREC Фаза II

Јавни позив за израду софтвера за ISREC Фаза II
Нови рок за подношење понуда за набавку софтвера за ISREC Фаза II је 27.12.2017. г., 12:00 часова по локалном времену.
13-10-2017

Јавни позив за набавку ИТ опреме за подршку имплементације система ISREC Фаза I

Јавни позив за набавку ИТ опреме за подршку имплементације система ISREC Фаза I
05-10-2017

Јавни позив за израду софтвера за ISREC Phase III

Јавни позив за израду софтвера за ISREC Phase III
26-05-2017

Јавни позив за извођење радова на успостављању државне нивелманске мреже - стабилизација тачака и мерење висинских разлика

Јавни позив за извођење радова на успостављању државне нивелманске мреже - стабилизација тачака и мерење висинских разлика New deadline for bid submission is: July 3, 2017, 12:00hrs, Noon, local time.

Нови рок за достављање понуда је: 3. јул 2017.г. у 12:00 часова, по локалном времену.

Обавештење о додели уговора
15-12-2016

Procurement of Storage capacity extension

Procurement оф Storage цапацитy extension

Обавештење о додели уговора
07-10-2016

Works on Data Center extension, located within RGAs headquarters

Works on Data Center extension, located within RGA’s headquarters

Обавештење о додели уговора
02-09-2016

Software Development Phase I and roll out Workflow, DMS, UMS, Coding system

Software Development Phase I and roll out (Workflow, DMS, UMS, Coding system)
New Deadline for bid submission is: November 3, 2016, 12:00hrs, Noon, local time.

Нови рок за достављање понуда је: 3. новембар 2016, 12:00 часова, по локалном времену.

Обавештење о додели уговора
12-05-2016

Набавка додатне ИТ опреме за е-Грађевинску дозволу за АПР

Набавка додатне ИТ опреме за е-Грађевинску дозволу за АПР

Обавештење о додели уговора