www.rgz.gov.rs | 25.6.2017 0:31:17 |  print

Интернет сервис за подношење захтева

Пријем захтева геодетских организација и грађана.

Републички геодетски завод је унапредио пословни процес пријема захтева увођењем Интернет сервиса за подношење захтева.

Увођењем овог сервиса РГЗ је још једном јасно показао своје опредељење да постане сервис грађана и побољша комуникацију са корисницима својих услуга.

До сада клијент је морао више пута да долази на шалтер Службе за катастар непокретности како би реализовао свој захтев. У оквиру Службе за катастар непокретности Београд дневно се поднесе више од 1.000 захтева.

Увођењем овог Интернет сервиса аутоматизује се део активности на овом пословном процесу, повећава се ефикасност у обради захтева и смањује број долазака корисника услуга.

Интернет сервис корисницима услуга омогућава сигуран, једноставан и ефикасан начин да електронским путем поднесу захтев и изврше сву потребну коресподенцију. На располагању ће имати увид у комплетну историју коресподенције, размењивање електронских порука и докумената, поднетих и обрађених захтева, као и тренутних статуса обраде података.

Информације
1. Преузмите образац за пријаву коришћења сервиса за правна лица (word doc)...
2. Преузмите образац за пријаву коришћења сервиса за грађане (word doc)...
3. Попуњени образац проследите на е-мејл адресу zahtevi@rgz.gov.rs
Локација сервиса
www.rgz.gov.rs/zahtevi