www.rgz.gov.rs | 24.3.2017 11:06:32 |  print

Регистар лиценци

Регистар лиценци за рад геодетских организација и геодетских лиценци.

Сервис обухвата регистар лиценци за рад геодетских организација које су ускладиле своје пословање са новим Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09 и 18/10) као и претрагу регистрованих лиценци.

О издатим лиценцама за рад геодетских организација и геодетским лиценцама, као и о престанку њиховог важења Завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници Завода. (Члан 22. Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци).

Кликните овде

Сервис је јавно доступан на Интернет адреси

http://www.rgz.gov.rs/reg-go-public