www.rgz.gov.rs | 20.10.2017 1:58:14 |  print

01.08.2015.

Централна евиденција хипотека

Регистар хипотека уписаних у надлежне регистре.

Поштовани корисници,

Обавештавамо вас да сервис ЦЕХ од 01.08.2015. године није више у функцији. Све информације које су биле доступне путем овог сервиса сада су доступне кроз сервис KnWeb.

Правна лица и предузетници могу постати регистровани корисници сервиса KnWeb. Путем овог сервиса могуће је извршити увид и преглед имовине физичких и правних лица преко матичног броја или имена и презимена. За склапање уговора са Републичким геодетским заводом за приступ подацима катастра непокретности преко сервиса KnWeb потребно је да попуните форму уговора која се налази даље у тексту и да је у четири примерка пошаљете поштом на адресу Републичког геодетског завода.