www.rgz.gov.rs | 18.10.2017 3:51:16 |  print

Унапређење земљишне администрације у Србији

Пројекат се имплементира уз подршку Светске банке

Опште информације о Пројекту

 

Циљеви пројекта и институције које управљају имплементацијом Пројекта.

   

Документа

 

Документи који се односе на Пројекат.

   

Скраћенице и акроними

 

Коришћене скраћенице и акроними.

   

Конкурси за посао на пројекту

 

Позиви за изјаве заинтересованости консултаната.

   

Тендери

 

Набавке за потребе реализације пројекта.

   

Извештаји

 

Извештаји о времену потребном за упис.