www.rgz.gov.rs | 18.10.2017 3:49:44 |  print

4.1.2017.

Примена од 1. јануара: Упутство за поступање у одржавању катастра непокретности и катастра водова

Након одржане радионице о примени Упутства за поступање у одржавању катастра непокретности и катастра водова на деловима територије Града Београда, РГЗ је припремио одговоре на најчешће постављена питања и презентацију о начину примене упутства.

Сва документа можете преузети са линка испод ове вести.

Упутство за поступање у одржавању катастра непокретности и катастра водова на деловима територије Града Београда припремио је Сектор за геодетске радове Републичког геодетског завода са циљем да се превазиђу проблеми неадекватне геодетске основе за одржавање катастра непокретности и катастра водова.

У Сектору за геодетске радове извршена је анализа стања геодетских мрежа на територији градских општина Палилула, Звездара, Стари Град, Врачар, Чукарица, Вождовац, Раковица, Савски Венац, Нови Београд и Земун. Константовано је да, на територији наведених општина, постоје два међусобно несагласна координатна система, као и да је велики део тачака за одржавање премера уништен или је њихова употреба онемогућена.

Највећи део мрежа развијен је за потребе основног премера, у периоду од 1930-1936. године. Све тачке из основног премера су у систему Државне тригонометријске мреже у Гаус-Кригеровој пројекцији.

У периоду од 1955. до 1986. године реализована је нова градска тригонометријска мрежа и нова геодетска основа за снимање детаља у "локалном координатном систему".

Разлика између државног координатног система и "локалног система" је око 30цм.

Такође, током времена, изградњом града и повећањем узиданости терена, велики део тачака за одржавање премера је уништен или је њихова употреба онемогућена.

Како би се превазишли наведени проблеми у поступку извођења геодетских радова код одржавања катастра непокретности и катастра водова, донето је Упуство за поступање у одржавању катастра непокретности и катастра водова на деловима територије Града Београда.

Упутство у PDF формату може се преузети на овом линку:

Датотеке за преузимање
Упутство за поступање у одржавању катастра непокретности и катастра водова...
Одређивање координата детаљних тачака објекта применом Упутства за поступање у одржавању КН и КВ на деловима територије града Београда...
Одговори на постављена питања у оквиру одржане радионице на тему “ Упутства за поступање и одржавање катастра непокретности и катастра водова на деловима територије града Београда“...