www.rgz.gov.rs | 26.9.2017 4:05:05 |  print

04.01.2017.

122. број, часописа "Геодетска служба"

Часопис "Геодетска служба" је стручни часопис Републичког геодетског завода и објављује радове посебног значаја за геодезију, картографију, фотограметрију, катастар и инжењерску геодезију.

У овом броју „Геодетске службе“ објављена су два оригинална научна рада:

  • Улога и значај комасације земљишта за одрживи развој, ауторке Проф.др Светлане Стевовић

  • Утицај комасације на продуктивност пољопривредног земљишта, ауторке Мр Гордане Ђикић.

Поред ова два рада, објављена су два прегледна рада:

  • Кратак приказ система катастра непокретности (у савременим условима), аутора Мр Жарка Несторовића,

  • Примена технологије мобилног ласерског скенирања код израде пројекта изведеног стања грађевинских и индустријских објеката, аутора Маријане петковић, Проф.др Тоше Нинкова, Проф.др Владимира Булатовића, Игора Сабадоша и Јелене Лазић.

и три стручна рада:

  • Репродукција катастарских планова и дигитални катастарски план, аутора Љубомира Маџарца,

  • Претварање друштвене у друге облике својине у јужно-бачком округу, аутора Др Горана Маринковића, Проф.др Милана Трифковића и Зорана Илића,

  • Локалне геодетске мреже у пројектима комасације, аутора Јелене Лазић, Проф.др Тоше Нинкова, Проф.др Милана Трифковића, Доц.др Горана Маринковића и Мехмеда Батиловића.

и једно обавештење:

  • Стандардизација адресних података у Србији – Информација о одржаном округлом столу и осврт на адресни регистар у РГЗ, аутора Данке Гарић, Живорада Окановића и Весне Протулипац

Уређивачки и издавачки тим прихвата и објављује искључиво радове високог квалитета, посебно поклањајући пажњу радовима који се тичу нових технологија из геодетског и геоинформатичког домена.

Аутори својим радовима објављеним у „Геодетској служби“ обезбеђију континуитет овог најстаријег стручног геодетског часописа у Србији и омогућавају да задржи статус еминентног научног часописа који је стекао у протеклим деценијама.

Редакција и уреднички тим позивају ауторе да наставе са достављањем својих научних и стручних радова јер, осим што на тај начин доприносе настављању традиције, сврставају се раме уз раме са генерацијама најбољих геодетских стручњака који су објављивали у "Геодетској служби".