www.rgz.gov.rs | 18.10.2017 3:43:38 |  print

5.1.2017.

Преглед служби по успешности решавања предмета - децембар

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања управних предмета у службама за катастар непокретности извршио анализу података решених предмета у децембру 2016. године.

На основу података из евиденције решених предмета евидентираних у писарници у току децембра 2016. године, сачињена је листа служби по успешности у решавању предмета. Критеријуми за статистичку обраду података су број решених предмета и број запослених у служби.

Службе за катастар непокретности Врачар, Стари град, Сопот и Младеновац нису рангиране за децембар 2016. године, јер се у тим службама спроводи пилот пројекат апликације eTerraSoft -писарница.

Напомена: У последњој табели приказан је податак за целу Србију о броју који показује колико пута је вршено рангирање сваке службе.

Службе: Одсеци: Групе:
 1. Пријепоље
 2. Кикинда
 3. Бачка Паланка
 4. Краљево
 5. Сремска Митровица
 6. Врање
 7. Суботица
 8. Рума
 9. Нови Сад 2
 10. Зрењанин
 1. Прибој
 2. Кањижа
 3. Ариље
 4. Чока
 5. Кладово
 6. Ада
 7. Вршац
 8. Трстеник
 9. Прешево
 10. Косјерић
 1. Нови Бечеј
 2. Гаџин Хан
 3. Мали Зворник
 4. Мали Иђош
 5. Нови Кнежевац
 6. Бач
 7. Пландиште
 8. Бабушница
 9. Бољевац
 10. Нова Црња

Комплетан списак можете да преузмете на следећем линку:

Датотеке за преузимање
Листа успешности - Децембар 2016...

Циљ анализе је да свака служба стекне увид о успешности у односу на остале службе у Сектору за катастар непокретности, али да такође стекне увид о резултатима рада сваке службе појединачно у претходном периоду, утврди разлоге и предузме мере да бољом организацијом рада и већим ангажовањем унапреди пословање.