www.rgz.gov.rs | 26.9.2017 18:28:54 |  print

12.7.2017.

Гостовање Василије Живановић на ТВ Коперникус

Василија Живановић, дипл. правник РГЗ-а, говорила је на ТВ Happy, ТВ Студио Б, ТВ Коперникус и ТВ Пинк о потписивању Протокола сa Националном организацијом особа са инвалидитетом Србије. Том приликом она је навела као новину у раду могућност да корисници поднесу захтев и својеручни потпис замене факсимилом.

18.7.2017

Happy ТВ

17.7.2017

ТВ Студио Б

12.7.2017

ТВ Коперникус

15.7.2017

ТВ Пинк