www.rgz.gov.rs | 20.10.2017 1:55:39 |  print

9.10.2017.

Аустрија слави 200 година катастра

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић по позиву аустријског колеге Хофмана Вернера директора BEV-а, Федералнне канцеларије за метеорологију и премер, присуствовао је, у Аустријској академији наука, свечаности поводом обележавања 200. годишњице катастра. Свечаност је отворио председник Аустрије Александер ван дер Белен.

BEV (Bundesamt fur Eich - und Vermessungswesen) је свечаност поводом 200 година катастра у Аустрији приредио 4. октобра 2017. године, а уз директора РГЗ-а свечаности је присуствовао и шеф Одсека за развој и унапређење НИГП-а и члан Управног одбора EuroGeographics-a Дарко Вучетић.

Почетком 19. века, 23. децембра 1817. године цар Франц I од Аустрије донео је одлуку о промени пореског система са циљем да се опорезивање спроводи на основу података у катастру земљишта. Доношењем те одлуке, на територији аустријског дела Аустро-угарске монархије почиње премер земљишта. Премер је завршен 1861. године, а подаци премера су забележени у такозваној „Urmappe“ - оригиналном плану који је имао око 165000 листова.

Оригинална „Urmappe“ заштићена је Хашком конвенцијом као културно наслеђе имајући у виду да представља непроцењиво вредан извор податако о топографији, природном окружењу и насељима оног времена.