www.rgz.gov.rs | 18.10.2017 3:47:29 |  print

Актуелни документи

Датотеке за преузимање
Стратегија Републичког геодетског завода...
Предлог мера за олакшице при упису у КН...
Упутство за поступање у одржавању катастра непокретности и катастра водова...
Одређивање координата детаљних тачака објекта применом Упутства за поступање у одржавању КН и КВ на деловима територије града Београда...
Одговори на постављена питања у оквиру одржане радионице на тему “ Упутства за поступање и одржавање катастра непокретности и катастра водова на деловима територије града Београда“...
Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту закона о националној инфраструктури геопросторних података...