www.rgz.gov.rs | 20.10.2017 1:56:07 |  print

Интернет сервис за подношење захтева

Пријем захтева

Републички геодетски завод је унапредио пословни процес пријема захтева увођењем Интернет сервиса за подношење захтева. Увођењем овог сервиса РГЗ је још једном јасно показао своју оријентацију ка грађанима и опредељеност кa побољшању комуникације са корисницима својих услуга.

Увођењем овог Интернет сервиса аутоматизује се део активности на овом пословном процесу, повећава се ефикасност у обради захтева и смањује број долазака корисника услуга.

Интернет сервис корисницима услуга омогућава сигуран, једноставан и ефикасан начин да електронским путем поднесу захтев и изврше сву потребну коресподенцију. На располагању ће имати увид у комплетну историју коресподенције, размењивање електронских порука и докумената, поднетих и обрађених захтева, као и тренутних статуса обраде података.

Услуге Републичког геодетског завода за које се захтев може поднети електронским путем су:

  • Издавање копије плана;
  • Издавање копије вода;
  • Издавање листа непокретности;
  • Издавање листа вода;
  • Издавање уверења о називу улице и кућном броју;
  • Издавање уверења о поседовању непокретности на нивоу Општине.
Информације
1. Преузмите образац за пријаву коришћења сервиса за правна лица (word doc)...
2. Преузмите образац за пријаву коришћења сервиса за грађане (word doc)...
3. Попуњени образац проследите на е-мејл адресу zahtevi@rgz.gov.rs
Локација сервиса
www.rgz.gov.rs/zahtevi