www.rgz.gov.rs | 18.10.2017 3:47:44 |  print

Издања РГЗ-аГеодетска служба

 

Стручни часопис Републичког геодетског завода.

   

Билтен "РГЗ инфо"

 

РГЗ је покренуо месечни билтен како би се што више приближио корисницима својих услуга и како би јавност била информисана о активностима Завода.Од јуна 2013. године "РГЗ инфо" се издаје и на енглеском језику.

   

Билтен катастарско правне праксе

 

Билтен катастарско правне праксе је посебно издање часописа "Геодетска служба", које по препоруци Светске банке у оквиру Пројекта за катастар и упис права у Републици Србији, треба да допуни постојеће публикације Републичког геодетског завода, које се издају ради упознавања запослених и шире јавности са активностима Републичког геодетског завода.

   

Информатор РГЗ-а

 

Информатор Републичког геодетског завода је двојезична публикација у којој се почетком календарске године објављују значајније активности и резултати Завода остварени у претходној години.