www.rgz.gov.rs | 26.9.2017 18:30:09 |  print

19.01.2017.

Информатор о раду Републичког геодетског завода

Ради упознавања јавности са радом Републичког геодетског завода, средином маја 2003. године, припремљен је први Информатор РГЗ-а.

Информатор о раду Републичког геодетског завода објављује се у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС” бр. 120/04 и 54/07) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа (“Службени гласник РС” бр. 57/05).

Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује или којима располаже Републички геодетски завод у оквиру свог делокруга.

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. На овај начин, сви потенцијални корисници услуга и сарадници добијају обавештења о најбитнијим питањима, а уједно имају основу за даљу потрагу о информацијама.

Надамо се да ће Информатор Републичког геодетског завода корисно послужити и другим организацијама, као што су Савез геодета Србије, Савез приватних геодетских организација, Институт за геодезију Грађевинског факултета, Војногеографски институт, многобројне приватне геодетске организације и друге институције, које могу помоћи развоју струке и њеном још успешнијем раду, на корист нације и њених грађана.