www.rgz.gov.rs | 26.9.2017 18:31:38 |  print

Међународни пројекти


Прoјекат управљања непокретностима

 

Пројекат се састоји од четири компоненте: (А) Процена вредности и опорезивање непокретности; (Б) Е-управа за пружање приступа информацијама о непокретностима; (В) Институционални развој РГЗ-а; и (Г) Управљање пројектом и активности подршке.

   

Директни грант за катастарску размену између Приштине и Београда

 

Специфични циљ је скенирање целокупне аналогне катастарске документације која се односи на Косово*, која је у поседу Републичког геодетског завода (РГЗ) Републике Србије, имајући у виду успешан завршетак и спровођење преговора/дијалога између Београда и Приштине на високом нивоу. Ова акција ће истовремено унапредити могућности и потенцијале РГЗ-а за скенирање целокупне аналогне документације која је у његовом поседу, чиме ће подржати успостављање одговарајућег Дигиталног архива.

   

EUPOS (European Position Determination System)

 

Еврoпски систeм зa утврђивaњe пoлoжaja (EUPOS) сaчињeн oд мултифункциoнaлних рeфeрeнтних стaницa.

   

EuroGeographics

 

EuroGeographics је непрофитна организација основана 2001. године, као асоцијација европских националних установа одговорних за катастар, регистрацију земљишта и картографију.

   

Пројекат Global Mapping

 

У оквиру реализације пројекта „Развој капацитета за израду дигиталне основне државне карте у Републици Србији“, који је донаторски пројекат Владе Јапана, од 17. марта 2011. године створили су се услови да Републички геодетски завод учествује у реализацији међународног пројекта Global Mapping.

   

Прoјекат "Изградња капацитета"

 

Пројекат представља Фазу III пројекта „Изградња капацитета у Србији: Катастар непокретности и упис права“ који финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА).

   

Real Estate Cadastre and Registration Project

 

The main aim of this Project is to extend support to the development and general advancement of the real estate market on the territory of the Republic through formation of a unique real estate cadastre on its territory.

   

Донаторски пројекти

 

Републички геодетски завод имао је одређени број активности на реализацији донаторских пројеката.

   

Програм Твининг у Републици Србији

 

Твининг је иницијатива Европске комисије која је покренута 1998. године у контексту припрема за проширење Европске уније.

   

IGIS пројекат: Интегрисано геоинформационо решење

 

У складу са билатералним уговором између Републике Србије и Републике Француске, Републички геодетски завод (РГЗ) имплементира IGIS програм преко пројекта "Национална инфраструктура просторних података и центар за даљинску детекцију за Републику Србију" кроз чврсту сарадњу са француским конзорцијумом "IGN France International" и "EADS Astrium".