www.rgz.gov.rs | 18.10.2017 3:50:08 |  print

Геодетско образовање

Грађевински факултет - Београд

 

Најстарији је грађевински факултет на овим просторима...

   

Факултет техничких наука - Нови Сад

 

Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

   

Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија

 

На одсеку за геодезију образују будући инжењери геодезије...

   

Универзитет Унион Никола Тесла у Београду

 

Факултет за менаџмент некретнина у Београду

   

Геодетска техничка школа

 

Геодетска техничка школа постоји 90 година...

   

Остале средње геодетске школе

 

Остале средње геодетске школе...