www.rgz.gov.rs | 26.9.2017 18:30:58 |  print

04.12.2015

Закони и прописи

Овде можете преузети "Закон о државном премеру и катастру" и законe о изменама и допунама.


Остали закони које РГЗ примењује у свом раду.


Правилник о висини таксе


Норматива

Уредбе
Правилници
Упутства
Стручна упутства
Инструкције
Расписи
Остали акти

Преглед подзаконских аката Републичког геодетског завода који су у поступку израде

Правилник о примени технологије глобалног навигационог сателитског система
Правилник о дигиталном геодетском плану