Редни број Назив картографске публикације Међународни стандардни број (ISBN) Име, презиме и адреса, односно назив и седиште носиоца ауторског права Име, презиме и адреса, односно назив и седиште лица коме је издата сагласност Број и датум решења о издатој сагласности
1 „Југославија, историјска ауто-карта" 978-86-7906-094-5 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-1/2016 од 24.05.2016. године
2 "Србија, ауто-туристичка-географска карта", свеска 978-86-7906-115-7 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-2/2016 од 24.05.2016. године
3 "Србија ауто-туристичка-географска карта“ 978-86-7906-122-5 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-3/2016 од 24.05.2016. године
4 "Зидна географска карта Србија" 978-86-7722-436-3 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-4/2016 од 07.06.2016. године
5 "Зидна географска карта Аустралија и Океанија" 978-86-7722-378-6 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-5/2016 од 07.06.2016. године
6 "Зидна географска карта Јужна Америка" 978-86-7722-439-4 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-6/2016 од 07.06.2016. године
7 "Зидна географска карта Северна Америка" 978-86-7722-438-7 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-8/2016 од 07.06.2016. године
8 "Зидна географска карта Европа" 978-86-7722-379-3 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-7/2016 од 28.06.2016. године
9 "Зидна географска карта Африка" 978-86-7722-441-7 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-9/2016 од 28.06.2016. године
10 "Зидна географска карта Азија" 978-86-7722-435-6 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-10/2016 од 28.06.2016. године
11 "Зидна географска карта Свет" 978-86-7722-440-0 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-11/2016 од 28.06.2016. године
12 "Географски атлас" 978-86-83501-98-4 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 01 бр. 034-01-1-12/2016 од 08.07.2016. године
13 "Географска карта Србије 1:1 210 000" 987-86-7722-436-3 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-14/2016 од 19.07.2016. године
14 "Географска карта Србије 1:850 000" 987-86-7722-257-4 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-15/2016 од 19.07.2016. године
15 "Географски атлас" 987-86-7722-314-4 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-16/2016 од 25.08.2016. године
16 "Зидна политичка карта Свет" 987-86-7722-442-4 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-20/2016 од 15.09.2016. године
17 "Зидна политичка карта Европа" 987-86-7722-437-0 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-21/2016 од 15.09.2016. године
18 "Географска карта Србије 1:850 000", латинично издање 987-86-7722-268-0 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-24/2016 од 02.09.2016. године
19 "Неме карте Европе" 987-86-7722-224-6 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-25/2016 од 09.09.2016. године
20 "Неме карте Ваневропских држава" 987-86-7722-292-5 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-26/2016 од 09.09.2016. године
21 "Неме карте Србије" 987-86-7722-225-3 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-27/2016 од 09.09.2016. године
22 "Неме карте Света" 987-86-7722-369-4 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-28/2016 од 09.09.2016. године
23 "Вежбанка за географију Србија" 978-86-83501-32-9 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 01 бр. 034-01-1-19/2016 од 13.09.2016. године
24 "Вежбанка за географију Ваневропски континенти" 978-86-83501-34-5 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 01 бр. 034-01-1-29/2016 од 20.09.2016. године
25 "Вежбанка за географију Европа" 978-86-83501-35-3 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 01 бр. 034-01-1-30/2016 од 20.09.2016. године
26 "Вежбанка за географију Свет" 978-86-83501-33-7 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 01 бр. 034-01-1-31/2016 од 20.09.2016. године
27 "Физичко географска карта Србије" - у листу 978-86-7802-03-2 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 01 бр. 034-01-1-32/2016 од 22.09.2016. године
28 "Физичко географска карта Србије" - савијена 978-86-7802-032-2 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 01 бр. 034-01-1-33/2016 од 22.09.2016. године
29 "Физичко географска карта Света" 978-86-7802-034-6 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 01 бр. 034-01-1-34/2016 од 22.09.2016. године
30 "Физичко географска карта Европе" 978-86-7802-033-9 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 01 бр. 034-01-1-35/2016 од 22.09.2016. године
31 "Историјски атлас" 978-86-7722-403-5 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-41/2016 од 02.11.2016. године
32 "Зидна ауто карта Србије", размере 1:335000 978-86-7722-443-1 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-42/2016 од 02.11.2016. године
33 "ПВЦ постер политичка карта Света", размере 1:37500000 978-86-7722-397-7 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-43/2016 од 02.11.2016. године
34 "Географска карта Европа", савијена карта, формата Б2 978-86-7722-258-1 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-44/2016 од 02.11.2016. године
35 "Географска карта Света", савијена карта, формата Б1 978-86-7722-267-3 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-45/2016 од 02.11.2016. године
36 "Глобус Ф40", Falcon, ћирилични испис / Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-37/2016 од 17.11.2016. године
37 "Глобус Ф30", Discovery, енглески испис / Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-52/2016 од 17.11.2016. године
38 "Глобус Ф25", Discovery, енглески испис / Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-53/2016 од 17.11.2016. године
39 "Povjest 6" уџбеник за 6. разред основне школе 978-86-6049-383-7 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 01 бр. 034-01-1-17/2016 од 10.08.2016. године
40 "Povjest 6" радна биљежница за 6. разред основне 978-86-6049-384-4 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 01 бр. 034-01-1-18/2016 од 10.08.2016. године
41 Географија 6" уџбеник за 6 разред основне школе на хрватском језику 978-86-6049-385-1 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 01 бр. 034-01-1-22/2016 од 12.09.2016. године
42 "Географија 6" радна биљежница за 6 разред основне школе на хрватском језику 978-86-6049-386-8 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 01 бр. 034-01-1-23/2016 од 30.09.2016. године
43 "Зидна мапа Србије" 1:450000 978-86-83501-71-х Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 Маgic Map д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 41/2 01 бр. 034-01-1-46/2016 од 22.11.2016. године
44 "План града Београд" 978-86-7906-118-8 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-48/2016 од 17.11.2016. године
45 "Ауто карта Европа" 978-86-7906-112-6 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-49/2016 од 18.11.2016. године
46 "Ауто -туристичка карта Шумадијски округ" 978-86-7906-097-6 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-51/2016 од 22.11.2016. године
47 "Глобус Ф-25", политички, енглески испис, произвођача Tecnodidattica, Italy / Eurocom International д.о.о.,Београд, Батајнички друм 211б Земун Eurocom International д.о.о.,Београд, Батајнички друм 211б Земун 01 бр. 034-01-1-54/2016 од 16.12.2016. године
48 "Глобус Ф-30", политички, енглески испис, произвођача Tecnodidattica, Italy / Eurocom International д.о.о.,Београд, Батајнички друм 211б Земун Eurocom International д.о.о.,Београд, Батајнички друм 211б Земун 01 бр. 034-01-1-55/2016 од 16.12.2016. године
49 "Ауто-туристичко-географска карта Балкана" Р 1:1350000 978-86-7906-097-6 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-50/2016 од 27.12.2016. године
50 "Збирка задатака из историје за завршни испит у основном образовању" 978-86-6049-414-8 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 01 бр. 034-01-1-57/2016 од 29.12.2016. године