Редни број Назив картографске публикације Међународни стандардни број (ISBN) Име, презиме и адреса, односно назив и седиште носиоца ауторског права Име, презиме и адреса, односно назив и седиште лица коме је издата сагласност Број и датум решења о издатој сагласности
1 "Збирка задатака из географије за завршни испит у основном образовању" 978-86-6049-415-5 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 01 бр. 034-01-1-56/2016 од 09.01.2017. године
2 "Ауто-туристичка карта Србија,БиХ, Црна, Гора, Македонија, Хрватска и Словенија" Р 1:1000000 978-86-7906-125-6 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-47/2016 од 10.01.2017. године
3 "Туристичка карта Србије" Р 1:800000 978-86-6005-472-4 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 01 бр. 034-01-1-2/2017 од 07.02.2017. године
4 "Физичко-географска карта Србије" Р 1:900000 978-86-7906-054-9 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-3/2017 од 08.02.2017. године
5 "Историја 7", радна свеска историје за седми разред основне школе 978-86-6049-200-7 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 01 бр. 034-01-1-1/2017 од 24.02.2017. године
6 "Историја 5", уџбеник историје за пети разред основне школе 978-86-6049-195-6 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 01 бр. 034-01-1-5/2017 од 24.02.2017. године
7 "Зидна ауто карта Европе", Р 1:2600000 978-86-7722-447-9 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-26/2017 од 24.02.2017. године
8 "Зидни план Београда", Р 1:13000 978-86-7722-446-2 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-4/2017 од 28.02.2017. године
9 "Куба, инспирација туристима" 978-86-6451-042-4 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 01 бр. 034-01-1-27/2017 од 01.03.2017. године
10 "Тајланд, инспирација туристима" 978-86-6451-041-7 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 01 бр. 034-01-1-28/2017 од 01.03.2017. године
11 "Праг, инспирација туристима" 978-86-6451-039-4 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 01 бр. 034-01-1-29/2017 од 01.03.2017. године
12 "Венеција, инспирација туристима" 978-86-6451-043-1 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 01 бр. 034-01-1-30/2017 од 01.03.2017. године
13 "Париз, инспирација туристима" 978-86-6451-037-0 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 01 бр. 034-01-1-31/2017 од 01.03.2017. године
14 "Рим, инспирација туристима" 978-86-6451-035-6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 01 бр. 034-01-1-32/2017 од 01.03.2017. године
15 "Лондон, инспирација туристима" 978-86-6451-045-5 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 01 бр. 034-01-1-33/2017 од 01.03.2017. године
16 "Инстанбул и Егејска обала, инспирација туристима" 978-86-6451-036-3 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 01 бр. 034-01-1-34/2017 од 01.03.2017. године
17 "Будимпешта, инспирација туристима" 978-86-6451-038-7 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 01 бр. 034-01-1-35/2017 од 01.03.2017. године
18 "Беч, инспирација туристима" 978-86-6451-044-8 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 01 бр. 034-01-1-36/2017 од 01.03.2017. године
19 "Амстердам, инспирација туристима" 978-86-6451-040-0 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/И/6 01 бр. 034-01-1-37/2017 од 01.03.2017. године
20 "Географија 7", радна свеска географије за седми разред основне школе 978-86-6049-337-0 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 01 бр. 034-01-1-6/2017 од 07.03.2017. године
21 "Hiking and Biking in Serbia" 978-86-86245-32-8 Komshe d.о.о. Београд, Владетина 7/5 Komshe d.о.о. Београд, Владетина 7/5 01 бр. 034-01-1-38/2017 од 20.03.2017. године
22 "Ауто карта Србије", Р 1:550000 978-86-7722-283-3 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-41/2017 од 21.03.2017. године
23 "Ауто карта Западни Балкан", Р 1:1000000 978-86-7722-291-8 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-42/2017 од 21.03.2017. године
24 "Ауто карта Европе", Р 1:410000 978-86-7722-259-8 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-43/2017 од 22.03.2017. године
25 "Нови Сад план града 1:20000 и Војводина ауто туристичка карта 1:300000" 978-86-7906-084-6 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-17/2017 од 27.03.2017. године
26 "Ауто туристичко географска карта Мађарска" 978-86-83617-64-5 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-7/2017 од 28.03.2017. године
27 "План града Бања Лука 1:25000 и карта БиХ 1:470000" 978-86-7906-071-6 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-8/2017 од 28.03.2017. године
28 "План града Ниша и Нишка бања 1:10000" 978-86-7906-038-9 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-9/2017 од 28.03.2017. године
29 "Ауто туристичка географска карта Моравички округ 1:130000" 978-86-7906-025-9 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-10/2017 од 28.03.2017. године
30 "Глобус Ф30", ћирилица / Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-38/2016 од 29.03.2017. године
31 "Глобус Ф25", ћирилица / Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-38/2016 од 30.03.2017. године
32 "Глобус Ф20", ћирилица / Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-38/2016 од 30.03.2017. године
33 "Географија 8" уџбеник за 8. разред основне школе 978-86-7906-737-9 Клет д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5/ИВ Клет д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5/ИВ 01 бр. 034-01-1-39/2017 од 03.04.2017. године
34 "Београд, план града ", латинично издање 1:15000 978-86-7762-009-9 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-18/2017 од 06.04.2017. године
35 "Београд, план града ", ћирилично издање 1:15000 978-86-7906-108-9 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-19/2017 од 06.04.2017. године
36 "Ауто карта Србија, Црна Гора", Р 1:580000 978-86-7722-312-0 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-46/2017 од 06.04.2017. године
37 "План Београда", Р 1:20000 978-86-7722-293-2 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-46/2017 од 06.04.2017. године
38 "Реке и језера Србије" 978-86-6005-495-3 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 01 бр. 034-01-1-44/2017 од 10.04.2017. године
39 "Serbia - life in Rhythm of the heartbeat" 978-86-6005-493-9 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 01 бр. 034-01-1-45/2017 од 10.04.2017. године
40 "Географија 8" радна свеска из географије за 8. разред основне школе 978-86-6109-248-0 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 01 бр. 034-01-1-4/2017 од 20.04.2017. године
41 "Дунав ауто туристичка карта ", Р 1:100000 978-86-7906-046-4 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-21/2017 од 21.04.2017. године
42 "Срем и Фрушка гора ауто туристичка карта", Р 1:120000 978-86-7906-091-4 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-22/2017 од 21.04.2017. године
43 "Дунав-Бездан-Прахово ауто туристички атлас ", Р 1:100000 86-83617-87-4 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-23/2017 од 21.04.2017. године
44 "Ауто карта Црна Гора", Р 1:235000 978-86-7722-290-1 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-50/2017 од 21.04.2017. године
45 "Ауто карта Словенија, Хрватска и БиХ", Р 1:800000 978-86-7722-262-8 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-49/2017 од 27.04.2017. године
46 "Ауто карта Босне и Херцеговине", Р 1:520000 978-86-7722-263-5 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-48/2017 од 28.04.2017. године
47 "Ауто туристички атлас Србија, Црна Гора и Македонија", Р 1:400000 978-86-7906-019-8 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-11/2017 од 05.05.2017. године
48 "Ауто туристичко географска карта Србије - мини Србија", Р 1:1132000 978-86-7906-121-8 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-12/2017 од 05.05.2017. године
49 "Нови Сад, мини план града", Р 1:20000 978-86-7906-068-6 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-13/2017 од 05.05.2017. године
50 "Нови Сад, план града", Р 1:17000 978-86-83617-78-5 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-14/2017 од 05.05.2017. године
51 "Београд, мини план града", Р 1:20000 978-86-7906-113-3 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-15/2017 од 05.05.2017. године
52 "Фрушка горад, планинарско ауто тутистичка карта", Р 1:65000 978-86-83617-85-8 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-16/2017 од 05.05.2017. године
53 "Црна Гора, ауто туристичко географска карта", Р 1:350000 86-83617-54-8 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-24/2017 од 10.05.2017. године
54 "Цркве и манастири Србије и Црне Горе, ауто туристичка карта", Р 1:575000 86-83617-77-7 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-25/2017 од 10.05.2017. године
55 "52 викенда у Србији" 978-86-6005-508-0 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 01 бр. 034-01-1-54/2017 од 12.05.2017. године
56 ”Бање Србије", ауто-туристичко-географска карта Р 1:535 000 978-86-83617-93-7 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-20/2017 од 25.05.2017. године
57 "Географија 8",уџбеник из географије за 8.разред основне школе 978-86-6109-196-4 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 01 бр. 034-01-1-53/2017 од 07.06.2017. године
58 "План града Београда", Р 1:20 000 86-83501-60-4 Магиц Мап д.о.о.Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 Magic Map d.o.o.Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/3 01 бр. 034-01-1-55/2017 од 07.06.2017. године
59 "Културно благо Србије" 978-86-6005-502-8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 01 бр. 034-01-1-56/2017 од 14.06.2017. године
60 "Serbia, Health,Spa&Wellness" 978-86-6005-504-2 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 9 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 9 01 бр. 034-01-1-57/2017 од 14.06.2017. године
61 "Србија - карта манастира"   Р1:800 000 978-86-6005-503-5 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 10 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 10 01бр. 034-01-1-58/2017 од 14.06.2017. године
62 "Османско културно наслеђе у Србији" 978-86-6005-501-1 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 11 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 11 01бр. 034-01-1-59/2017 од 14.06.2017. године
63 "Србија и Црна Гора", аутокарта, Р 1:600 000 978-86-7802-007-0 Магиц Мап д.о.о.Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 Magic Map d.o.o.Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 01бр. 034-01-1-60/2017 од 20.06.2017. године
64 "Маша и Раша, природа и друштво, уџбеник за 4. разред основне школе" 978-86-7762-700-3 Клетт д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5/ИВ Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5/ИВ 01бр. 034-01-1-51/2017 од 20.06.2017. године
65 "Маша и Раша, природа и друштво, радна свеска за 4. разред основне школе" 978-86-7762-701-0 Клетт д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5/ИВ Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5/ИВ 01бр. 034-01-1-52/2017 од 20.06.2017. године
66 "Историја, уџбеник за пети разред основне школе" 978-86-6013-133-3 Едука д.о.о. Београд, Змаја од Ноћаја 10/1 Едука д.о.о. Београд, Змаја од Ноћаја 10/2 01бр. 034-01-1-61/2017 од 21.06.2017. године
67 "Историја, уџбеник за седми разред основне школе" 978-86-6013-135-7 Едука д.о.о. Београд, Змаја од Ноћаја 10/2 Едука д.о.о. Београд, Змаја од Ноћаја 10/3 01бр. 034-01-1-65/2017 од 21.06.2017. године
68 „Република Србија, физичко-географска карта“, Р 1:500 000 978-86-17-14804-9 ЈП „Завод за уџбенике”, Београд, Обилићев венац 5 ЈП „Завод за уџбенике”, Београд, Обилићев венац 5 01бр. 034-01-1-67/2017 од 23.06.2017. године
69 „Република Србија, физичко-географска карта“, Р 1:1 000 000 / ЈП „Завод за уџбенике”, Београд, Обилићев венац 5 ЈП „Завод за уџбенике”, Београд, Обилићев венац 5 01бр. 034-01-1-66/2017 од 26.06.2017. године
70 GLOBUS 25cm PINK ENG EU HALO“, произвођача Technodidattica, Италија, за 2017. годину / PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 01бр. 034-01-1-72/2017 од 10.07.2017. године
71 GLOBUS 25cm NIGHT/DAY ENG HALO“, произвођача Technodidattica, Италија, за 2017. годину / PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 01бр. 034-01-1-74/2017 од 10.07.2017. године
72 GLOBUS 25cm ZOO ENG EU HALO“, произвођача Technodidattica, Италија, за 2017. годину / PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 01бр. 034-01-1-75/2017 од 10.07.2017. године
73 GLOBUS 25cm ELITE ENG EU HALO“, произвођача Technodidattica, Италија, за 2017. годину / PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 01бр. 034-01-1-68/2017 од 17.07.2017. године
74 GLOBUS 40cm FALKON ENG EU HALO“, произвођача Technodidattica, Италија, за 2017. годину / PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 01бр. 034-01-1-69/2017 од 17.07.2017. године
75 GLOBUS 25cm ELITE ENG EU HALO“, произвођача Technodidattica, Италија, за 2017. годину / PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 01бр. 034-01-1-69/2017 од 17.07.2017. године
76 GLOBUS 16cm MINI POL ENG“, произвођача Technodidattica, Италија, за 2017. годину / PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 01бр. 034-01-1-69/2017 од 17.07.2017. године
77 GLOBUS 20cm ELITE ENG EU HALO“, произвођача Technodidattica, Италија, за 2017. годину / PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 01бр. 034-01-1-69/2017 од 17.07.2017. године
78 „Природа и друштво 4“, уџбеник с тематским атласом за 4 разред основне школе 978-86-6109-239-8 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 01бр. 034-01-1-78/2017 од 18.07.2017. године
79 „Природа и друштво 4“, радна свеска за 4 разред основне школе 978-86-6109-240-4 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 01бр. 034-01-1-79/2017 од 18.07.2017. године
80 "Илустровани атлас истраживања", издање 2013. година 978-86-7928-393-1 Младинска књига д.о.о. Нови Београд, Омладинских бригада 102 Младинска књига д.о.о. Нови Београд, Омладинских бригада 102 01бр. 034-01-1-76/2017 од 19.07.2017. године
81 "Историја велика илустрована енциклопедија", 2. издање 2017. година 978-86-7928-170-8 Младинска књига д.о.о. Нови Београд, Омладинских бригада 102 Младинска књига д.о.о. Нови Београд, Омладинских бригада 102 01бр. 034-01-1-77/2017 од 19.07.2017. године
82 "Природа и друштво 4" уџбеник за 4. разред основне школе, 4. издање 2017. година 978-86-6013-183-8 Едука д.о.о. Београд, Змаја од Ноћаја 10/1 Едука д.о.о. Београд, Змаја од Ноћаја 10/1 01бр. 034-01-1-62/2017 од 24.07.2017. године
83 "Природа и друштво 4" радна свеска за 4. разред основне школе, 4. издање 2017. година 978-86-7928-184-5 Едука д.о.о. Београд, Змаја од Ноћаја 10/1 Едука д.о.о. Београд, Змаја од Ноћаја 10/1 01бр. 034-01-1-63/2017 од 24.07.2017. године
84 "Природа и друштво 4" вежбанка за 4. разред основне школе, 2. издање 2017. година 978-86-7928-219-4 Едука д.о.о. Београд, Змаја од Ноћаја 10/1 Едука д.о.о. Београд, Змаја од Ноћаја 10/1 01бр. 034-01-1-64/2017 од 24.07.2017. године
85 "Географија 5" уџбеник за 5. разред основне школе, 6. издање 2017. година 978-86-6109-196-4 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 01бр. 034-01-1-80/2017 од 28.07.2017. године
86 "Србија, Црна Гора, Бугарска, Грчка (Како до мора?)" , аутокарта, додатак уз дневни лист "Политика" / Magic Map d.o.o.Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 „Политика новине и магазини" д.о.о. Београд, Трг Политика број 1 01бр. 034-01-1-81/2017 од 28.07.2017. године
87 GLOBE TOUCH LAMP - ГЛОБУС Ф20" / Луд поклон д.о.о. Нови Сад, Косовска 23/3 Луд поклон д.о.о. Нови Сад, Косовска 23/3 01бр. 034-01-1-82/2017 од 27.09.2017. године
88 „Велика греб мапа Света" / Лупи 5 д.о.о. Суботица, Виноградска 17 Лупи 5 д.о.о. Суботица, Виноградска 17 01бр. 034-01-1-83/2017 од 09.10.2017. године
89 „Греб мапа Европе" / Лупи 5 д.о.о. Суботица, Виноградска 17 Лупи 5 д.о.о. Суботица, Виноградска 17 01бр. 034-01-1-84/2017 од 09.10.2017. године
90 „Греб мапа Европе Економик" / Лупи 5 д.о.о. Суботица, Виноградска 17 Лупи 5 д.о.о. Суботица, Виноградска 17 01бр. 034-01-1-85/2017 од 09.10.2017. године
91 „Ауто карта Војводине и план града Новог Сада", формат Б1, размера 1:450000  и 1:12500    978-86-7722-264-2 978-86-7722-264-2 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01бр. 034-01-1-87/2017 од 10.10.2017. године
92

„Греб мапа Света Економик"

 

/ Лупи 5 д.о.о. Суботица,  Винодолска 17 Лупи 5 д.о.о. Суботица,  Винодолска 17 01бр. 034-01-1-86/2017 од 13.10.2017. године
93

 

„Географска карта Србије" Б1 формат, Р 1:570000

978-86-7722-448-6 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01бр. 034-01-1-88/2017 од 01.11.2017. године
94

 

„План града Ниша" Б1 формат, Р 1:10000

978-86-7722-423-3 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01бр. 034-01-1-89/2017 од 01.11.2017. године
95

 

„Географска/политичка карта Азије" Б2 формат, Р 1:22800000 и Р 1:23500000

978-86-7722-449-3 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01бр. 034-01-1-90/2017 од 09.11.2017. године
96

 

„Ауто атлас Србија - Београд" , Р 1:880000 и  Р 1:20000

978-86-7802-050-6 Магиц Мап д.о.о.Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 Магиц Мап д.о.о.Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 01бр. 034-01-1-91/2017 од 10.11.2017. године
97

 

„План Панчева и насељених места на територији града Панчева" , Р 1:10000 

/ Туристичка организација града Панчева, Војводе Петра Бојовића 2 Туристичка организација града Панчева, Војводе Петра Бојовића 2 01бр. 034-01-1-92/2017 од 27.11.2017. године
98

 

„Панчево - мапа активног туризма" , Р 1:50000 

/ Туристичка организација града Панчева, Војводе Петра Бојовића 2 Туристичка организација града Панчева, Војводе Петра Бојовића 2 01бр. 034-01-1-93/2017 од 27.11.2017. године
99

 

„Глобус Марцо Поло Ф-25", ћирилица

/

Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н

Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01бр. 034-01-1-94/2017 од 30.11.2017. године
100

 

„Глобус Марцо Поло Ф-30", ћирилица

/ Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01бр. 034-01-1-95/2017 од 30.11.2017. године
101

 

„Глобус ФАЛЦОН Ф-30", ћирилица

/ Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01бр. 034-01-1-96/2017 од 30.11.2017. године
102

 

„Глобус ФАЛЦОН Ф-25", ћирилица

/ Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01бр. 034-01-1-97/2017 од 30.11.2017. године
103

 

„Глобус ФАЛЦОН Ф-20", ћирилица

/ Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01бр. 034-01-1-98/2017 од 30.11.2017. године