Редни број Назив картографске публикације Међународни стандардни број (ISBN) Име, презиме и адреса, односно назив и седиште носиоца ауторског права Име, презиме и адреса, односно назив и седиште лица коме је издата сагласност Број и датум решења о издатој сагласности
1 GLOBUS 20цм ЕЛИТЕ ЕНГ ЕУ ХАЛО“, произвођача Тецхнодидаттица, Италија  978-88-98864-32-4 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 06 бр. 034-01-1-9/2018 од 17.01.2018. године
2 „ГЛОБУС 25цм ПИНК ЕНГ ЕУ ХАЛО“, произвођача Тецхнодидаттица, Италија 978-88-98864-29-4 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 06 бр. 034-01-1-14/2018 од 18.01.2018. године
3 „ГЛОБУС 25цм НИГХТ/ДАY ЕНГ ХАЛО“, произвођача Тецхнодидаттица, Италија, 978-88-98864-30-0 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 06 бр. 034-01-1-12/2018 од 18.01.2018. године
4 „ГЛОБУС 25цм ЗОО ЕНГ ЕУ ХАЛО“, произвођача Тецхнодидаттица, Италија,  978-88-98864-28-7 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 06 бр. 034-01-1-13/2018 од 18.01.2018. године
5 „ГЛОБУС 30 цм ЕЛИТЕ ЕНГ ЕУ ХАЛО“, произвођача Тецхнодидаттица,  978-88-98864-27-0 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 06 бр. 034-01-1-11/2018 од 18.01.2018. године
6 „ГЛОБУС 25цм ЕЛИТЕ ЕНГ ЕУ ХАЛО“, произвођача Тецхнодидаттица, Италија,  978-88-98864-33-1 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 06 бр. 034-01-1-10/2018 од 18.01.2018. године
7 "ИСТОРИЈА 6", уџбеник за шести разред основне школе 978-86-7762-256-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-104/17 од 29.01.2018. године
8 "ИСТОРИЈА 5", уџбеник за пети разред основне школе 978-86-7762-119-3 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-105/17 од 29.01.2018. године
9 "ИСТОРИЈА 8", уџбеник за осми разред основне школе 978-86-7762-235-0 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-99/17 од 29.01.2018. године
10 "ИСТОРИЈА 7", уџбеник за седми разред основне школе 978-86-7762-195-0 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-100/17 од 29.01.2018. године
11 "ИСТОРИЈА 8", радна свеска за осми разред основне школе 978-86-7762-561-0 Кlett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-8/18 од 29.01.2018. године
12 "ГЕОГРАФИЈА 3", уџбеник за трећи разред гимназије 978-86-7762-725-6 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1/18 од 30.01.2018. године
13 "ГЕОГРАФИЈА 6", уџбеник за шести разред основне школе 978-86-7762-590-7 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-3/18 од 30.01.2018. године
14 "ГЕОГРАФИЈА 7", уџбеник за седми разред основне школе 978-86-7762-735-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-1/18 од 30.01.2018. године
15 "ГЕОГРАФИЈА 7", радна свеска за седми разред основне школе 978-86-7762-731-7 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-2/18 од 30.01.2018. године
16 "ГЕОГРАФИЈА 5", уџбеник за пети разред основне школе 978-86-7762-466-8 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-3/18 од 30.01.2018. године
17 "ГЕОГРАФИЈА 5",радна свеска за пети разред основне школе 978-86-7762-443-9 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-4/18 од 30.01.2018. године
18 "ИСТОРИЈА 5",радна свеска  за пети разред основне школе 978-86-7762-342-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-5/18 од 30.01.2018. године
19 "ИСТОРИЈА 6",радна свеска  за шести разред основне школе 978-86-7762-559-7 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-6/18 од 30.01.2018. године
20 "ИСТОРИЈА 7", радна свеска за седми разред основне школе 978-86-7762-560-3 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-7/18 од 30.01.2018. године
21 "ГЕОГРАФИЈА 5",радна свеска за пети разред основне школе 978-86-6109-074-5 Нови Логос д.о.о.Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о.Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-2/18 од 31.01.2018. године
22 "ГЕОГРАФИЈА 6", уџбеник за шести разред основне школе 978-86-6109-075-2 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-5/18 од 31.01.2018. године
23 "ГЕОГРАФИЈА 6", радна свеска за шести разред основне школе 978-86-6109-164-3 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-6/18 од 31.01.2018. године
24 "ГЕОГРАФИЈА 7", радна свеска за седми разред основне школе 978-86-6109-077-6 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-8/18 од 31.01.2018. године
25 "ГЕОГРАФИЈА 7", уџбеник за седми разред основне школе 978-86-6109-076-9 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-7/18 од 01.02.2018. године
26 "ГЕОГРАФИЈА 6", радна свеска за шести разред основне школе  978-86-7762-730-0 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-4/18 од 06.02.2018. године
27 "ГЕОГРАФИЈА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ", уџбеник 978-86-17-19372-8 ЈП „Завод за уџбенике”, Београд, Обилићев венац 5 ЈП „Завод за уџбенике”, Београд, Обилићев венац 5 06 бр.034-01-1-108/17 од 07.02.2018. године
28 "МОЈА СРБИЈА", вежбанка за географију за осми разред основне школе 978-86-17-19575-3 ЈП „Завод за уџбенике”, Београд, Обилићев венац 5 ЈП „Завод за уџбенике”, Београд, Обилићев венац 5 06 бр.034-01-1-107/17 од 07.02.2018. године
29 „Мини план Града Београда", Р 1:20 000 978-86-83501-48-5 Magic Map d.o.o.Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 Magic Map d.o.o.Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 06 бр.034-01-1-15/18 од 07.02.2018. године
30 "ИСТОРИЈА 5", уџбеник за пети разред основне школе 978-86-6109-095-0 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-102/17 од 08.02.2018. године
31 "ИСТОРИЈА 6", уџбеник за шести разред основне школе 978-86-6109-095-0 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-102/17 од 08.02.2018. године
32 "ИСТОРИЈА 7", уџбеник за седми разред основне школе 978-86-6109-084-4 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-103/17 од 08.02.2018. године
33 "ИСТОРИЈА 8", уџбеник за осми разред основне школе 978-86-6109-034-9 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-106/17 од 12.02.2018. године