Редни број Назив картографске публикације Међународни стандардни број (ISBN) Име, презиме и адреса, односно назив и седиште носиоца ауторског права Име, презиме и адреса, односно назив и седиште лица коме је издата сагласност Број и датум решења о издатој сагласности
1 GLOBUS 20цм ЕЛИТЕ ЕНГ ЕУ ХАЛО“, произвођача Тецхнодидаттица, Италија  978-88-98864-32-4 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 06 бр. 034-01-1-9/2018 од 17.01.2018. године
2 „ГЛОБУС 25цм ПИНК ЕНГ ЕУ ХАЛО“, произвођача Тецхнодидаттица, Италија 978-88-98864-29-4 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 06 бр. 034-01-1-14/2018 од 18.01.2018. године
3 „ГЛОБУС 25цм НИГХТ/ДАY ЕНГ ХАЛО“, произвођача Тецхнодидаттица, Италија, 978-88-98864-30-0 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 06 бр. 034-01-1-12/2018 од 18.01.2018. године
4 „ГЛОБУС 25цм ЗОО ЕНГ ЕУ ХАЛО“, произвођача Тецхнодидаттица, Италија,  978-88-98864-28-7 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 06 бр. 034-01-1-13/2018 од 18.01.2018. године
5 „ГЛОБУС 30 цм ЕЛИТЕ ЕНГ ЕУ ХАЛО“, произвођача Тецхнодидаттица,  978-88-98864-27-0 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 06 бр. 034-01-1-11/2018 од 18.01.2018. године
6 „ГЛОБУС 25цм ЕЛИТЕ ЕНГ ЕУ ХАЛО“, произвођача Тецхнодидаттица, Италија,  978-88-98864-33-1 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 06 бр. 034-01-1-10/2018 од 18.01.2018. године
7 "ИСТОРИЈА 6", уџбеник за шести разред основне школе 978-86-7762-256-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-104/17 од 29.01.2018. године
8 "ИСТОРИЈА 5", уџбеник за пети разред основне школе 978-86-7762-119-3 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-105/17 од 29.01.2018. године
9 "ИСТОРИЈА 8", уџбеник за осми разред основне школе 978-86-7762-235-0 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-99/17 од 29.01.2018. године
10 "ИСТОРИЈА 7", уџбеник за седми разред основне школе 978-86-7762-195-0 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-100/17 од 29.01.2018. године
11 "ИСТОРИЈА 8", радна свеска за осми разред основне школе 978-86-7762-561-0 Кlett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-8/18 од 29.01.2018. године
12 "ГЕОГРАФИЈА 3", уџбеник за трећи разред гимназије 978-86-7762-725-6 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1/18 од 30.01.2018. године
13 "ГЕОГРАФИЈА 6", уџбеник за шести разред основне школе 978-86-7762-590-7 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-3/18 од 30.01.2018. године
14 "ГЕОГРАФИЈА 7", уџбеник за седми разред основне школе 978-86-7762-735-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-1/18 од 30.01.2018. године
15 "ГЕОГРАФИЈА 7", радна свеска за седми разред основне школе 978-86-7762-731-7 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-2/18 од 30.01.2018. године
16 "ГЕОГРАФИЈА 5", уџбеник за пети разред основне школе 978-86-7762-466-8 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-3/18 од 30.01.2018. године
17 "ГЕОГРАФИЈА 5",радна свеска за пети разред основне школе 978-86-7762-443-9 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-4/18 од 30.01.2018. године
18 "ИСТОРИЈА 5",радна свеска  за пети разред основне школе 978-86-7762-342-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-5/18 од 30.01.2018. године
19 "ИСТОРИЈА 6",радна свеска  за шести разред основне школе 978-86-7762-559-7 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-6/18 од 30.01.2018. године
20 "ИСТОРИЈА 7", радна свеска за седми разред основне школе 978-86-7762-560-3 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-7/18 од 30.01.2018. године
21 "ГЕОГРАФИЈА 5",радна свеска за пети разред основне школе 978-86-6109-074-5 Нови Логос д.о.о.Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о.Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-2/18 од 31.01.2018. године
22 "ГЕОГРАФИЈА 6", уџбеник за шести разред основне школе 978-86-6109-075-2 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-5/18 од 31.01.2018. године
23 "ГЕОГРАФИЈА 6", радна свеска за шести разред основне школе 978-86-6109-164-3 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-6/18 од 31.01.2018. године
24 "ГЕОГРАФИЈА 7", радна свеска за седми разред основне школе 978-86-6109-077-6 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-8/18 од 31.01.2018. године
25 "ГЕОГРАФИЈА 7", уџбеник за седми разред основне школе 978-86-6109-076-9 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-7/18 од 01.02.2018. године
26 "ГЕОГРАФИЈА 6", радна свеска за шести разред основне школе  978-86-7762-730-0 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-4/18 од 06.02.2018. године
27 "ГЕОГРАФИЈА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ", уџбеник 978-86-17-19372-8 ЈП „Завод за уџбенике”, Београд, Обилићев венац 5 ЈП „Завод за уџбенике”, Београд, Обилићев венац 5 06 бр.034-01-1-108/17 од 07.02.2018. године
28 "МОЈА СРБИЈА", вежбанка за географију за осми разред основне школе 978-86-17-19575-3 ЈП „Завод за уџбенике”, Београд, Обилићев венац 5 ЈП „Завод за уџбенике”, Београд, Обилићев венац 5 06 бр.034-01-1-107/17 од 07.02.2018. године
29 „Мини план Града Београда", Р 1:20 000 978-86-83501-48-5 Magic Map d.o.o.Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 Magic Map d.o.o.Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 06 бр.034-01-1-15/18 од 07.02.2018. године
30 "ИСТОРИЈА 5", уџбеник за пети разред основне школе 978-86-6109-095-0 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-102/17 од 08.02.2018. године
31 "ИСТОРИЈА 6", уџбеник за шести разред основне школе 978-86-6109-095-0 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-102/17 од 08.02.2018. године
32 "ИСТОРИЈА 7", уџбеник за седми разред основне школе 978-86-6109-084-4 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-103/17 од 08.02.2018. године
33 "ИСТОРИЈА 8", уџбеник за осми разред основне школе 978-86-6109-034-9 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-106/17 од 12.02.2018. године
34 „Србија, греб-греб мапа", Р 1 : 1 400 000 978-86-7802-072-8 Magic Map d.o.o. Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 Magic Map d.o.o. Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 06 бр.034-01-1-16/18 од 13.02.2018. године
35 „Туристичка карта Војводине",Р 1:400 000 978-86-6395-029-0 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Туристичка организација Војводине,Булевар Михајла Пупина бр. 6/4, Нови Сад 06 бр.034-01-1-17/18 од 27.02.2018. године
36 "Збирка задатака из историје за завршни испит у основном образовању" 978-86-6049-414-8 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 06 бр.034-01-1-19/18 од 15.03.2018. године
37 "Збирка задатака из историје за завршни испит у основном образовању" 978-86-6049-415-5 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/4 06 бр.034-01-1-20/18 од 16.03.2018. године
38 "Мозаик прошлости", радна свеска уз уџбеник за осми разред основне школе 978-86-6049-084-3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 06 бр.034-01-1-18/18 од 22.03.2018. године
39 "Реке и језера Србије" / Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 06 бр.034-01-1-25/18 од 30.03.2018. године
40 "52 викенда у Србији" / Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 06 бр. 034-01-1-24/18 од 30.03.2018. године
41 "Културно благо Србије" / Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 06 бр. 034-01-1-23/18 од 30.03.2018. године
42 "Сербиа, Хеалтх,Спа&Wеллнесс"     / Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 06 бр. 034-01-1-27/18 од 30.03.2018. године
43 "Србија - карта манастира"   Р 1:800 000 / Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 06 бр. 034-01-1-26/18 од 30.03.2018. године
44 "Османско културно наслеђе у Србији" / Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 06 бр. 034-01-1-28/18 од 30.03.2018. године
45 "Туристичка карта Србије"  Р 1:800 000 / Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 06 бр. 034-01-1-29/18 од 30.03.2018. године