Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
Štampa strane Slanje web strane

Registar izdatih saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija

Redni broj Naziv kartografske publikacije Međunarodni standardni broj (ISBN) Ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sedište nosioca autorskog prava Ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sedište lica kome je izdata saglasnost Broj i datum rešenja o izdatoj saglasnosti
1 „Jugoslavija, istorijska auto-karta" 978-86-7906-094-5 Merkur-sv d.o.o. Beograd, Cara Lazara br.11 Merkur-sv d.o.o. Beograd, Cara Lazara br.11 01 br. 034-01-1-1/2016 od 24.05.2016. godine
2 "Srbija, auto-turistička-geografska karta", sveska 978-86-7906-115-7 Merkur-sv d.o.o. Beograd, Cara Lazara br.11 Merkur-sv d.o.o. Beograd, Cara Lazara br.11 01 br. 034-01-1-2/2016 od 24.05.2016. godine
3 "Srbija auto-turistička-geografska karta“ 978-86-7906-122-5 Merkur-sv d.o.o. Beograd, Cara Lazara br.11 Merkur-sv d.o.o. Beograd, Cara Lazara br.11 01 br. 034-01-1-3/2016 od 24.05.2016. godine
4 "Zidna geografska karta Srbija" 978-86-7722-436-3 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-4/2016 od 07.06.2016. godine
5 "Zidna geografska karta Australija i Okeanija" 978-86-7722-378-6 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-5/2016 od 07.06.2016. godine
6 "Zidna geografska karta Južna Amerika" 978-86-7722-439-4 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-6/2016 od 07.06.2016. godine
7 "Zidna geografska karta Severna Amerika" 978-86-7722-438-7 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-8/2016 od 07.06.2016. godine
8 "Zidna geografska karta Evropa" 978-86-7722-379-3 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-7/2016 od 28.06.2016. godine
9 "Zidna geografska karta Afrika" 978-86-7722-441-7 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-9/2016 od 28.06.2016. godine
10 "Zidna geografska karta Azija" 978-86-7722-435-6 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-10/2016 od 28.06.2016. godine
11 "Zidna geografska karta Svet" 978-86-7722-440-0 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-11/2016 od 28.06.2016. godine
12 "Geografski atlas" 978-86-83501-98-4 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 01 br. 034-01-1-12/2016 od 08.07.2016. godine
13 "Geografska karta Srbije 1:1 210 000" 987-86-7722-436-3 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-14/2016 od 19.07.2016. godine
14 "Geografska karta Srbije 1:850 000" 987-86-7722-257-4 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-15/2016 od 19.07.2016. godine
15 "Geografski atlas" 987-86-7722-314-4 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-16/2016 od 25.08.2016. godine
16 "Zidna politička karta Svet" 987-86-7722-442-4 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-20/2016 od 15.09.2016. godine
17 "Zidna politička karta Evropa" 987-86-7722-437-0 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-21/2016 od 15.09.2016. godine
18 "Geografska karta Srbije 1:850 000", latinično izdanje 987-86-7722-268-0 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-24/2016 od 02.09.2016. godine
19 "Neme karte Evrope" 987-86-7722-224-6 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-25/2016 od 09.09.2016. godine
20 "Neme karte Vanevropskih država" 987-86-7722-292-5 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-26/2016 od 09.09.2016. godine
21 "Neme karte Srbije" 987-86-7722-225-3 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-27/2016 od 09.09.2016. godine
22 "Neme karte Sveta" 987-86-7722-369-4 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-28/2016 od 09.09.2016. godine
23 "Vežbanka za geografiju Srbija" 978-86-83501-32-9 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 01 br. 034-01-1-19/2016 od 13.09.2016. godine
24 "Vežbanka za geografiju Vanevropski kontinenti" 978-86-83501-34-5 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 01 br. 034-01-1-29/2016 od 20.09.2016. godine
25 "Vežbanka za geografiju Evropa" 978-86-83501-35-3 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 01 br. 034-01-1-30/2016 od 20.09.2016. godine
26 "Vežbanka za geografiju Svet" 978-86-83501-33-7 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 01 br. 034-01-1-31/2016 od 20.09.2016. godine
27 "Fizičko geografska karta Srbije" - u listu 978-86-7802-03-2 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 01 br. 034-01-1-32/2016 od 22.09.2016. godine
28 "Fizičko geografska karta Srbije" - savijena 978-86-7802-032-2 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 01 br. 034-01-1-33/2016 od 22.09.2016. godine
29 "Fizičko geografska karta Sveta" 978-86-7802-034-6 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 01 br. 034-01-1-34/2016 od 22.09.2016. godine
30 "Fizičko geografska karta Evrope" 978-86-7802-033-9 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 01 br. 034-01-1-35/2016 od 22.09.2016. godine
31 "Istorijski atlas" 978-86-7722-403-5 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-41/2016 od 02.11.2016. godine
32 "Zidna auto karta Srbije", razmere 1:335000 978-86-7722-443-1 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-42/2016 od 02.11.2016. godine
33 "PVC poster politička karta Sveta", razmere 1:37500000 978-86-7722-397-7 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-43/2016 od 02.11.2016. godine
34 "Geografska karta Evropa", savijena karta, formata B2 978-86-7722-258-1 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-44/2016 od 02.11.2016. godine
35 "Geografska karta Sveta", savijena karta, formata B1 978-86-7722-267-3 Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-45/2016 od 02.11.2016. godine
36 "Globus F40", Falcon, ćirilični ispis / Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-37/2016 od 17.11.2016. godine
37 "Globus F30", Discovery, engleski ispis / Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-52/2016 od 17.11.2016. godine
38 "Globus F25", Discovery, engleski ispis / Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N Intersistem d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića br. 72 N 01 br. 034-01-1-53/2016 od 17.11.2016. godine
39 "Povjest 6" udžbenik za 6. razred osnovne škole 978-86-6049-383-7 Bigz školstvo d.o.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17/3 Bigz školstvo d.o.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17/3 01 br. 034-01-1-17/2016 od 10.08.2016. godine
40 "Povjest 6" radna bilježnica za 6. razred osnovne 978-86-6049-384-4 Bigz školstvo d.o.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17/3 Bigz školstvo d.o.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17/3 01 br. 034-01-1-18/2016 od 10.08.2016. godine
41 "Geografija 6" udžbenik za 6 razred osnovne škole na hrvatskom jeziku 978-86-6049-385-1 Bigz školstvo d.o.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17/3 Bigz školstvo d.o.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17/3 01 br. 034-01-1-22/2016 od 12.09.2016. godine
42 "Geografija 6" radna bilježnica za 6 razred osnovne škole na hrvatskom jeziku 978-86-6049-386-8 Bigz školstvo d.o.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17/3 Bigz školstvo d.o.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17/3 01 br. 034-01-1-23/2016 od 30.09.2016. godine
43 "Zidna mapa Srbije" 1:450000 978-86-83501-71-h Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 Magic Map d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 41/2 01 br. 034-01-1-46/2016 od 22.11.2016. godine
44 "Plan grada Beograd" 978-86-7906-118-8 Merkur-sv d.o.o. Beograd, Cara Lazara br.11 Merkur-sv d.o.o. Beograd, Cara Lazara br.11 01 br. 034-01-1-48/2016 od 17.11.2016. godine
45 "Auto karta Evropa" 978-86-7906-112-6 Merkur-sv d.o.o. Beograd, Cara Lazara br.11 Merkur-sv d.o.o. Beograd, Cara Lazara br.11 01 br. 034-01-1-49/2016 od 18.11.2016. godine
46 "Auto -turistička karta Šumadijski okrug" 978-86-7906-097-6 Merkur-sv d.o.o. Beograd, Cara Lazara br.11 Merkur-sv d.o.o. Beograd, Cara Lazara br.11 01 br. 034-01-1-51/2016 od 22.11.2016. godine
47 "Globus F-25", politički, engleski ispis, proizvođača Tecnodidattica, Italy / Eurocom International d.o.o.,Beograd, Batajnički drum 211b Zemun Eurocom International d.o.o.,Beograd, Batajnički drum 211b Zemun 01 br. 034-01-1-54/2016 od 16.12.2016. godine
48 "Globus F-30", politički, engleski ispis, proizvođača Tecnodidattica, Italy / Eurocom International d.o.o.,Beograd, Batajnički drum 211b Zemun Eurocom International d.o.o.,Beograd, Batajnički drum 211b Zemun 01 br. 034-01-1-55/2016 od 16.12.2016. godine
49 "Auto-turističko-geografska karta Balkana" R 1:1350000 978-86-7906-097-6 Merkur-sv d.o.o. Beograd, Cara Lazara br.11 Merkur-sv d.o.o. Beograd, Cara Lazara br.11 01 br. 034-01-1-50/2016 od 27.12.2016. godine
50 "Auto-turistička karta Srbija,BiH, Crna, Gora, Makedonija, Hrvatska i Slovenija" R 1:1000000 978-86-7906-125-6 Merkur-sv d.o.o. Beograd, Cara Lazara br.11 Merkur-sv d.o.o. Beograd, Cara Lazara br.11 01 br. 034-01-1-47/2016 od 10.01.2017. godine
51 "Zbirka zadataka iz istorije za završni ispit u osnovnom obrazovanju" 978-86-6049-414-8 Bigz školstvo d.o.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17/3 Bigz školstvo d.o.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17/3 01 br. 034-01-1-57/2016 od 29.12.2016. godine
52 "Zbirka zadataka iz geografije za završni ispit u osnovnom obrazovanju" 978-86-6049-415-5 Bigz školstvo d.o.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17/3 Bigz školstvo d.o.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17/3 01 br. 034-01-1-56/2016 od 09.01.2017. godine

Gore

Republički geodetski zavod 2000-2017 | Uslovi korišćenja