Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
Штампа стране Слање web стране

Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација у 2017. години

Редни број Назив картографске публикације Међународни стандардни број (ISBN) Име, презиме и адреса, односно назив и седиште носиоца ауторског права Име, презиме и адреса, односно назив и седиште лица коме је издата сагласност Број и датум решења о издатој сагласности
1 "Збирка задатака из географије за завршни испит у основном образовању" 978-86-6049-415-5 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 01 бр. 034-01-1-56/2016 од 09.01.2017. године
2 "Ауто-туристичка карта Србија,БиХ, Црна, Гора, Македонија, Хрватска и Словенија" Р 1:1000000 978-86-7906-125-6 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-47/2016 од 10.01.2017. године
3 "Туристичка карта Србије" Р 1:800000 978-86-6005-472-4 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 01 бр. 034-01-1-2/2017 од 07.02.2017. године
4 "Физичко-географска карта Србије" Р 1:900000 978-86-7906-054-9 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-3/2017 од 08.02.2017. године
5 "Историја 7", радна свеска историје за седми разред основне школе 978-86-6049-200-7 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 01 бр. 034-01-1-1/2017 од 24.02.2017. године
6 "Историја 5", уџбеник историје за пети разред основне школе 978-86-6049-195-6 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 01 бр. 034-01-1-5/2017 од 24.02.2017. године
7 "Зидна ауто карта Европе", Р 1:2600000 978-86-7722-447-9 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-26/2017 од 24.02.2017. године
8 "Зидни план Београда", Р 1:13000 978-86-7722-446-2 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-4/2017 од 28.02.2017. године
9 "Куба, инспирација туристима" 978-86-6451-042-4 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 01 бр. 034-01-1-27/2017 од 01.03.2017. године
10 "Тајланд, инспирација туристима" 978-86-6451-041-7 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 01 бр. 034-01-1-28/2017 од 01.03.2017. године
11 "Праг, инспирација туристима" 978-86-6451-039-4 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 01 бр. 034-01-1-29/2017 од 01.03.2017. године
12 "Венеција, инспирација туристима" 978-86-6451-043-1 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 01 бр. 034-01-1-30/2017 од 01.03.2017. године
13 "Париз, инспирација туристима" 978-86-6451-037-0 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 01 бр. 034-01-1-31/2017 од 01.03.2017. године
14 "Рим, инспирација туристима" 978-86-6451-035-6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 01 бр. 034-01-1-32/2017 од 01.03.2017. године
15 "Лондон, инспирација туристима" 978-86-6451-045-5 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 01 бр. 034-01-1-33/2017 од 01.03.2017. године
16 "Инстанбул и Егејска обала, инспирација туристима" 978-86-6451-036-3 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 01 бр. 034-01-1-34/2017 од 01.03.2017. године
17 "Будимпешта, инспирација туристима" 978-86-6451-038-7 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 01 бр. 034-01-1-35/2017 од 01.03.2017. године
18 "Беч, инспирација туристима" 978-86-6451-044-8 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 01 бр. 034-01-1-36/2017 од 01.03.2017. године
19 "Амстердам, инспирација туристима" 978-86-6451-040-0 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 Lingea d.o.o., Нови Сад, Павла Папа 14/I/6 01 бр. 034-01-1-37/2017 од 01.03.2017. године
20 "Географија 7", радна свеска географије за седми разред основне школе 978-86-6049-337-0 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 01 бр. 034-01-1-6/2017 од 07.03.2017. године
21 "Hiking and Biking in Serbia" 978-86-86245-32-8 Komshe d.о.о. Београд, Владетина 7/5 Komshe d.о.о. Београд, Владетина 7/5 01 бр. 034-01-1-38/2017 од 20.03.2017. године
22 "Ауто карта Србије", Р 1:550000 978-86-7722-283-3 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-41/2017 од 21.03.2017. године
23 "Ауто карта Западни Балкан", Р 1:1000000 978-86-7722-291-8 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-42/2017 од 21.03.2017. године
24 "Ауто карта Европе", Р 1:410000 978-86-7722-259-8 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-43/2017 од 22.03.2017. године
25 "Нови Сад план града 1:20000 и Војводина ауто туристичка карта 1:300000" 978-86-7906-084-6 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-17/2017 од 27.03.2017. године
26 "Ауто туристичко географска карта Мађарска" 978-86-83617-64-5 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-7/2017 од 28.03.2017. године
27 "План града Бања Лука 1:25000 и карта БиХ 1:470000" 978-86-7906-071-6 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-8/2017 од 28.03.2017. године
28 "План града Ниша и Нишка бања 1:10000" 978-86-7906-038-9 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-9/2017 од 28.03.2017. године
29 "Ауто туристичка географска карта Моравички округ 1:130000" 978-86-7906-025-9 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-10/2017 од 28.03.2017. године
30 "Глобус Ф30", ћирилица / Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-38/2016 од 29.03.2017. године
31 "Глобус Ф25", ћирилица / Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-38/2016 од 30.03.2017. године
32 "Глобус Ф20", ћирилица / Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-38/2016 од 30.03.2017. године
33 "Географија 8" уџбеник за 8. разред основне школе 978-86-7906-737-9 Клет д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV Клет д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV 01 бр. 034-01-1-39/2017 од 03.04.2017. године
34 "Београд, план града ", латинично издање 1:15000 978-86-7762-009-9 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-18/2017 од 06.04.2017. године
35 "Београд, план града ", ћирилично издање 1:15000 978-86-7906-108-9 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 01 бр. 034-01-1-19/2017 од 06.04.2017. године
36 "Ауто карта Србија, Црна Гора", Р 1:580000 978-86-7722-312-0 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-46/2017 од 06.04.2017. године
37 "План Београда", Р 1:20000 978-86-7722-293-2 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића бр. 72 Н 01 бр. 034-01-1-47/2017 од 06.04.2017. године
38 "Реке и језера Србије" 978-86-6005-495-3 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 01 бр. 034-01-1-44/2017 од 10.04.2017. године
39 "Serbia - life in Rhythm of the heartbeat" 978-86-6005-493-9 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 01 бр. 034-01-1-45/2017 од 10.04.2017. године

Горе

Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења