Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Aktuelni dokumenti
EuroGeographics - Nedeljni pregled novosti
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Registar izdatih saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Jedinstvena evidencija stambenih zajednica
Mediji o nama
Uživo iz RGZ-a
Linkovi
Kontakt
Za medije

Poslednja izmena 14.03.2017.

Pravilnici

  Pravilnik o izmenama Pravilnika o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda (”Službeni glasnik RS”, broj 73/17)
  Pravilnik o primeni tehnologije globalnog navigacionog satelitskog sistema u oblastima državnog premera i katastra- 72-2017-51
  Pravilnik o uspostavljanju mreža GNSS permanentnih stanica- 72-2017-48
  Pravilnik o metodama rada u oblasti geomagnetizma i aeronomije - Službeni glasnik RS 17 (6.3.2017)
  Pravilnik o bezbednosti informaciono komunikacionih sistema u RGZ
  Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
  Pravilnik o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti
  Pravilnik o topografskom premeru i topografsko-kartografskim proizvodima (”Službeni glasnik RS”, broj 7/15);
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o licenci za rad geodetske organizacije i geodetskoj licenci (”Službeni glasnik RS”, broj 2/15);
  Pravilnik o licenci za rad geodetske organizacije i geodetskoj licenci („Službeni glasnik RS”, br. 33/10);
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda (”Službeni glasnik RS”, br. 120/14);
  Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Republičkom geodetskom zavodu, br. 110-1/2014 od 15.07.2014. godine, na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost Zaključkom 05 br. 110-7793/2014 od 22.10.2014. godine;
Pravilnik o proceni vrednosti nepokretnosti(”Službeni glasnik RS”, br. 113/14)
  Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u RGZ
  Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta ("Službeni glasnik RS", broj 63/14)
Pravilnik o visini takse za pružanje usluga RGZ-a (”Službeni glasnik RS”, broj 116/13, 5/14-ispravka, 8/14, 120/14, 29/15, 35/16 i 110/16) - prečišćen tekst
Pravilnik o geodetsko-katastarskom informacionom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 124/12)
Pravilnik o načinu čuvanja, uvida i izdavanja podataka premera, katastra nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", broj 96/12)
  Pravilnik za osnovne geodetske radove ("Službeni glasnik RS", broj 19/12)
  Pravilnik o Adresnom registru („Službeni glasnik RS”, br. 16/12)
  Pravilnik o podeli na listove karata i planova u državnoj projekciji ("Službeni glasnik RS", broj 8/12 i 95/12)
  Pravilnik o tehničkoj dokumentaciji za izvođenje geodetskih radova i dnevniku radova ("Službeni glasnik RS", broj 97/11)
  Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu broj 021-47/2011 od 29.07.2011.;
  Pravila zaštite od požara broj 361-40/2011 od 28.07.2011.;
  Pravilnik o premeru i registru državne granice ("Službeni glasnik RS", broj 44/11);
  Pravilnik o izdavanju kartografskih publikacija ("Službeni glasnik RS", broj 36/11);
  Pravilnik o vršenju stručnog nadzora i pregledu i prijemu radova ("Službeni glasnik RS", broj 43/10);
  Pravilnik o premeru i katastru vodova ("Službeni glasnik RS", broj 63/10);
  Pravilnik o budžetskom računovodstvu br. 400-5/2008 od 01.08.2008. godine;
  Pravilnik o vršenju interne kontrole 07 broj 021/2005 od 14.04.2005. godine.
  Pravilnik o tehničkim normativima i metodama snimanja detalja kod premera zemljišta ("Službeni glasnik SRS", br. 10/81);
Napomena: pravilnik je prestao da važi danom stupanja na snagu Pravilnika o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 7/16), osim odredaba čl. 12-20 koje će važiti do prelaska u državni referentni sistem ETRS89/UTM i odredaba čl. 136-161, koje će važiti do propisivanja geodetskih metoda merenja.
  Pravilnik o izradi i održavanju katastra nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", broj 46/99);
Napomena: pravilnik je prestao da važi danom stupanja na snagu Pravilnika o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 7/16), osim odredaba koje se odnose na izradu katastra nepokretnosti, koje će se primenjivati do okončanja postupka osnivanja katastra nepokretnosti.
Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2017 | Uslovi korišćenja