Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Aktuelni dokumenti
EuroGeographics - Nedeljni pregled novosti
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Registar izdatih saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Jedinstvena evidencija stambenih zajednica
Mediji o nama
Uživo iz RGZ-a
Linkovi
Kontakt
Za medije

Poslednja izmena 13.07.2017

Raspisi direktora

  Raspis - Postupanje po kancelarisjkom poslovanju - Sedištu Zavoda
  Raspis - Obaveštenje o radu posle radnog vremena
  Raspis - Obaveštenje o usklađenim dinarskim iznosima iz tarife republičkih administrativnih taksi
  Raspis - Postupanje SKN u slučaju sumnje u postojanju falsifikovanih isprava
  Raspis - Upis prava svojine na osnovu pravosnažnog rešenja o ozakonjenju
  Raspis - Postupanje zaposlenih po telefonskom pozivu
  Raspis - za vršenje terenskog uviđaja
  Direktiva o postupanju po žalbenim predmetima u drugom stepenu
  Raspis - tumačenja člana 82 stav 1 tačka 2
  Raspis - U vezi donošenja zaključka o obustavljanju postupka po žalbi
  Raspis - Lična karta
  Raspis - Naplata taksi sudskim veštacima za izdavanje listova nepokretnosti
  Raspis - izdavanje listova nepokretnosti upravi ѕa trezor za upis u registar poljoprivrednih gazdinstava
  Raspis - Zajednički upis supružnika u katastar
  Raspis - Održavanje katastra nepokretnosti i katastra vodova na delu teritorije grada Beograda
  Raspis - Plaćanje taksi - centri za socijalni rad
  Odluka o plaćenom i neplaćenom odsustvu i mirovanju
  Direktiva o korišćenju godišnjih odmora
  Raspis - 8-D procedura - pisarnica
  Raspis - Procedura evidentiranja računarske opreme i postupak razduživanja zaposlenih;
  Raspis - Mišljenje o upisu nosilaca prava na posebnim delovima u zgradama za kolektivno stanovanje;
  Raspis - Pojašnjenje u vezi sa primenom pravilnika o taksama;
  Raspis - Provođenje promena u katastru nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova;
  Raspis - Pravilnik o izmenama Pravilnika o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda;
  Raspis - Postupanje po direktivi o proceduri za otklanjanje uočenih nepravilnosti u radu državnih službenika i nameštenika u RGZ-u;
  Stručno mišljenje - Tumačenje uručenja drugostepene odluke;
  Raspis - Uputstvo za postupanje u održavanju katastra nepokretnosti i katastra vodova na delovima teritorije Grada Beograda;
  Raspis - Stručno mišljenje član 130 stav 2 Zakona o premeru i katastru i obaveze službe da po donošenju drugostepenih rešenja upisuju zabeležbe da prvostepeno rešenje nije konačno;
  Raspis - pristupanje i istupanje iz sindikata;
  Obaveštenje o poštovanju radnog vremena;
  Direktiva o proceduri za otklanjanje uočenih nepravilnosti u radu državnih službenika i nameštenika u RGZ-u;
  Poziv za dostavu radova na temu Odgovorno upravljanje zemljištem prema evidencijskim zasnovanim pristupima;
  Raspis - Pojašnjenje o načinu postupanja provođenja promena kada je dostavljena informacija o lokaciji;
  Raspis-vodovi-Telekom;
  Pojašnjenje o načinu postupanja u postupku deobe katastarske parcele na osnovu Informacije o lokaciji;
  Način postupanja sa nerešenim predmetima u RGZ-u;
  Pokretanje prinudne naplate od strane Poreske uprave;
  Uputstvo za primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju i Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika;
  Postupanje po predmetima koji se dostavljaju pisarnici Sedišta RGZ-a;
  Zahtev za dostavu podataka o zaposlenima u SKN koji obavljaju poslove Adresnog registra;
  Primena člana 129. stav 3. Zakona o državnom premeru i katastru - Žalba;
  Tumačenje odredaba članova 34 i 36 zakona o ozakonjenju;
  Uvid u satelitske snimke;
  Rang lista uspešnosti;
  Komesarijat za izbeglice i migracije;
  Raspis Zaključak Vlade - Srbijagas;
  Stručno mišljenje Ministarstva finansija;
  Razmena podataka iz službenih evidencija po novom ZUP-u;
  Raspis - Konverzija prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu;
  Raspis - pojašnjenja akta o prenosu ovlašćenja za potpisivanje broj 031-3-2015-2;
  Izrada predloga propisa digitalnog katastarskog plana;
  Za dostavu podataka o predmetima objedinjene procedure;
  Dostavljanje spiska predmeta;
  Poštovanje radne discipline u toku rada propisana pravila ponašanja;
  Odluka vd direktora 031_12_2015_3;
  Izmene i dopune ovlašćenja;
  Ispravka greške I stepen;
  Raspis povodom uočene nepravilnosti u postupanju Službi za katastar nepokretnosti prilikom dostavljanja žalbi;
  Upitnik za diplomirane geodetske inženjere;
  Napredovanje državnih službenika;
  Primena zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu;
  Direktiva o rešavanju drugostepenih predmeta;
  Raspis načina dostavljanja drugostepenih odluka;
  Raspis takse;
  Raspis poljoprivredno zemljište;
  Centar za katastar nepokretnosti Beograd - Izveštaj;
  Dopis direktora službama;
  Dostavljanje rešenja o konverziji državnom pravobranilaštvu;
  Državno pravobranilaštvo - Pokretanje postupka izvršenja;
  Evidentiranje geodetskih organizacija u programu Pisarnice;
  Ministarstvo privrede - primena Zakona o zadrugama;
  Nemanje prava na naknadu troškova za dolazak na rad;
  Obaveštenje 042;
  Oslobađanje plaćanja taksi;
  Oslobađanje plaćanja taksi;
  Plan nadzora službi za katastar nepokretnosti;
  Postupanje po zahtevu JP Putevi Srbije;
  Primena zakona o zadrugama;
  Racionalizacija;
  Raspis 95-248 geodetska organizacija;
  Raspis o zaostalim rešavanjima da treba izveštaj;
  Raspis racionalizacije;
  Raspisi hipoteka;
  Rukovodiocima službi za katastar nepokretnosti;
  Sticanje prava svojine stranih lica;
  Udaljenost kladionica od obrazovnih ustanova;
  Upis vodova;
  Uputstvo za postupanje u postupku podnošenja inicijative za pokretanje disciplinskog postupka protiv državnog službenika;
  Uredba o energetski ugroženom kupcu;
  Veštačenje - postupanje;
  Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja;
  Zavođenje predmeta o zakonjenju objekata;
Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2017 | Uslovi korišćenja