Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

13.07.2017.

Потребна докумeнтација и таксе за упис у катастар непокретности

Упис хипотеке

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

 1. захтев за упис хипотеке попуњен са прописаним садржајем;
 2. уговор о хипотеци*, заложна изјава* или судска одлука у оригиналу или овереној фотокопији;

  *У облику јавнобележничког записа морају бити сачињени уговор о хипотеци и заложна изјава ако садрже изричиту изјаву обвезаног лица да се на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве, може, ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно спровести принудно извршење, било судским било вансудским путем (извршна вансудска хипотека).
  У облику јавнобележнички потврђене (солемнизоване) исправе морају бити сачињени уговор о хипотеци и заложна изјава ако не садрже изричиту изјаву обвезаног лица да се на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве, може, ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно спровести принудно извршење.

 3. ако се хипотека уписује на објекту или посебном делу објекта у изградњи прилаже се и правоснажна грађевинска дозвола;
 4. непокретности у исправама које су основ за упис хипотеке морају бити означене према подацима катастра непокретности.

Административнa таксa и такса за услугу РГЗ-a

 1. Републичка административна такса за захтев износи 310 динара.

 2. Такса за упис хипотеке којом се обезбеђује потраживање у износу:

  • до 6.000.000 динара износи 20.975 динара;
  • од 6.000.000 до 30.000.000 динара износи 52.439 динара;
  • од 30.000.000 до 60.000.000 динара износи 104.878 динара;
  • преко 60.000.000 динара износи 157.315 динара.

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења