Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

13.07.2017.

Потребна докумeнтација и таксе за упис у катастар непокретности

Брисање хипотеке

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  1. захтев за брисање уписа хипотеке попуњен са прописаним садржајем;
  2. исправа за брисање хипотеке којом се утврђује да је потраживање хипотекарног повериоца престало и даје сагласност за брисање хипотеке (брисовна дозвола):
    1. приватна исправа - брисовна дозвола физичког или правног лица сачињена у писаној форми са потписом овлашћеног лица овереним код јавног бележника или основног суда најдуже до 1. марта 2017. године, а у градовима за које нису именовани јавни бележници, до именовања јавних бележника,
    2. јавна исправа - брисовна дозвола имаоца јавних овлашћења у оригиналу или овереној фотокопији,
    3. правоснажна судска одлука у оригиналу или овереној фотокопији.

Административнa таксa и такса за услугу РГЗ-a

  1. Републичка административна такса за захтев износи 310 динара.

  2. Такса за брисање хипотеке износи 3.460 динара.

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења