Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

13.07.2017.

Потребна докумeнтација и таксе за упис у катастар непокретности

Променa правног статуса објекта који је уписан у катастар непокретности са грађевинском дозволом, а без употребне дозволе

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  1. захтев за промену правног статуса објекта попуњен са прописаним садржајем;
  2. правоснажна употребна дозвола, у оригиналу или овереној фотокопији.

Административнa таксa и такса за услугу РГЗ-a

  1. Републичка административна такса за захтев износи 310 динара.

  2. Такса за брисање забележбе да је објекат без употребне дозволе износи 849 динара.

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења