Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Aktuelni dokumenti
EuroGeographics - Nedeljni pregled novosti
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Registar izdatih saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Jedinstvena evidencija stambenih zajednica
Mediji o nama
Uživo iz RGZ-a
Linkovi
Kontakt
Za medije

Ovde možete preuzeti dokumenta u vezi sa katastarsko pravnom praksom.

Pravni stav - Lice iz člana 137 stava 4 Zakona o državnom premeru i katastru...
Pravni stav - Upis hipoteke sa promenljivom kamatom...
Pravni stav - Uticaj zabeležbe po zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine...
Pravni stav - Primena zakona o državnom premeru i katastru na postupke u toku u održavanju katastra nepokretnosti
Pravni stav - Zabeležba zabrane raspolaganja
Pravni stav - Predbležba
Pravni stav - Upisani prethodnik i podaci za koje važi načelo pouzdanja
Pravni stav - Upis po zahtevu izvršitelja
Pravni stav - Overena izjava kao uslov za upis držaoca
Pravni stav - Ništavnost rešenja zbog nepostojanja zahteva stranke
Pravni stav - Zahtev za ispravku greške u kucanju se ne može smatrati žalbom
Pravni stav - Upis zadružne svojine na poljoprivrednom zemljištu
Pravni stav - Posledice prenosa prava svojine na posebnom delu objekta
Pravni stav - Vraćanje poljoprivrednog zemljišta
Pravni stav - Obaveza organa iz odredbe člana 121. stav 2. zakona o državnom premeru i katastru
Pravni stav - Zabeležba upravnog spora po članu 82. stav 3. zakona o državnom premeru i katastru
Pravni stav - Upis nadhipoteke
Pravni stav - Zabeležba stečaja kao zabeležba ličnih stanja
Pravni stav - Deklarativnost upisa prava svojine kod pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine bez naknade...
Pravni stav - Nejasan depozitiv rešenja...
Pravni stav - Nemogućnost zabeležbe spora za isplatu duga...
Pravni stav - Nepravi ugovor o doživotnom izdržavanju...
Pravni stav - Postupci započeti po čl. 17. pravilnika...
Pravni stav - Primena važećeg zakona...
Pravni stav - Upis po zahtevu izvršitelja...
Pravni stav - Postojanje upisanog prethodnika kod zabeležbe rešenja o izvršenju...
Pravni stav - Vraćanje na stare granice parcela...
Pravni stav - Zakonske mogućnosti spajanja postupaka u katastru nepokretnosti...
Pravni stav - Utvrđivanje greške u površini...
Pravni stav - Udeli izraženi u procentima...
Pravni stav - Promet prava korišćenja građevinskog zemljišta...
Pravni stav - Primena odredbi osnivanja u održavanju katastra nepokretnosti...
Pravni stav - Pravosnažna odluka upravnog organa...
Pravni stav - Brisanje tereta na osnovu zaključka o predaji...
Pravni stav - Posledice promene namene zemljišta...
Pravni stav - Izvršna sudska odluka...
Pravni stav - Promena granica parcela građevniskog zemljišta...
Pravni stav - Ispravka greške ili vanredno pravno sredstvo...
Pravni stav - Clausula Intabulandi kod javnih rasprava (čl. 88)...
Pravni stav - Oznaka nepokretnosti u ispravi nastaloj pre stupanja na snagu katastra nepokretnosti...
Pravni stav - Odbacivanje zbog neurednosti...
Pravni stav - Elaborat upis držaoca...
Pravni stav - Stav više rešenja...
Pravni stav - Nepotpisana žalba...
Pravni stav - Dopis...
Uslovi za upis prava javne svojine...
Nepostojanje principa NE BIS IN IDEM u katastru nepokretnosti...
Podobnost isprava za provođenje promena član 83.-88. Zakona o državnom premeru i katastru...
Podobnost isprava za provođenje promena član 87. Zakona o državnom premeru i katastru...
Upis zabeležbe zabrane otuđenja i brisanje hipoteke u slučaju subrogacije...
Vrsta zabeležbi koje se upisuju u katastar nepokretnosti...
Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2017 | Uslovi korišćenja