Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Инспекцијски надзор Републичког геодетског завода

Инспекцијски надзор је надзор над радом геодетских организација и правних субјеката који се баве издавањем картографских публикација.

Републички геодетски завод врши инспекцијски надзор преко инспектора (члан 176. ст. 1. и 2. Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС и 96/15)).

Надлежности, овлашћења и дужности инспектора прописане су одредбама чл. 176-178. Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС и 96/15) и одредбама Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015).


Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења