Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Овде можете преузети документа у вези са катастарско-геодетском праксом.

Упутство за поступање у одржавању катастра непокретности и катастра водова...
Одређивање координата детаљних тачака објекта применом Упутства за поступање у одржавању КН и КВ на деловима територије града Београда...
Одговори на постављена питања у оквиру одржане радионице на тему “ Упутства за поступање и одржавање катастра непокретности и катастра водова на деловима територије града Београда“...
Елаборат геодетских радова у поступку озакоњења објеката...
Наплата података у поступку реституције...
Провођење промена на парцели на изграђеном грађевинском земљишту – више сувласника...
Услови за израду пројекта геодетског обележавања...
Таксе у поступку вештачења...
Какве и које лиценце издаје Републички геодетски завод...
ГПС мерења-преузимање података, трансформација...
Геодетско осматрање објекта-да ли је потребна лиценца за рад коју издаје РГЗ...
Деобa катастарских парцела ради формирања грађевинских парцела...
Издавање података судским вештацима...
Подношење захтева...
Преузимање података...
Промена намене земљишта...
Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења