Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

19.7.2016.

Eurogeographics - Недељни преглед новости у политикама

2016. година – 30. Недеља

Комисија захтева од Финске да спроведе правила ЕУ о приступу информацијама о животној средини

Комисија позива Финску да своје национално законодавство у потпуности усклади са правилима ЕУ за приступ грађана информацијама у писаном, визуелном, звучном, електронском и било ком другом материјалном облику у вези са животном средином, што је требало да испуни до 14. фебруара 2005. године. Директива о јавном приступу информацијама о животној средини (Директтива 2003/4/ЕК) даје грађанима право да знају какво је стање животне средине и омогућава им да учествују у одлучивању које утиче на њихово здравље и квалитет живота. Овај случај се односи на чињеницу да се информацијама о животној средини у вези са шумама, које се чувају у Бази шума под управом Финског центра за жуме, не може приступити без образложења захтева за добијање информација. Међутим, у складу са овом Директивом, информације о животној средини морају бити јавно доступне, без потребе за образлагањем таквог захтева. Иако су финске институције прихватиле да измене законску регулативу, постоји значајно кашњење у усвајању измене. Комисија је, према томе, одлучила да Финској упути образложено мишљење. Ако Финска не поступи у складу са тим у року од два месеца, предмет може бити упућен Суду правде ЕУ.

Савет је формално одобрио Директиву о wеб приступу јавном сектору

Ускоро ће wеб сајтови и мобилне апликације управа, јавних болница, судова и других јавних тела морати да испуне заједничке европске стандарде доступности. Директива прописује минималне услове и допушта Државама чланицама да дефинишу и строжије захтеве. Државе чланице могу применити ове, али и додатне захтеве на wеб сајтове и апликације других типова организација. Лјуди ће моћи да захтевају специфичне информације ако је садржај доступан или да пријаве проблеме са испуњавањем услова једноставним кликом на линк за остављање коментара. Да би се обезбедила примена правила, државе чланице морају да прате усклађеност wеб сајтова и апликација у јавном сектору. Процедура примене ће гарантовати да сви захтеви и пријаве добију одговарајући одговор.

Усвојени текст је став Савета по првом читању. Да би се поступак усвајања завршио, потребно је да Парламент усвоји текст при другом читању. Директива ступа на снагу двадесет осам дана по објављивању у Службеном гласнику ЕУ. Ово се очекује на јесен. Државе чланице ће потом имати 21 месец да усвоје националну законску регулативу у складу са овом директивом, тј. да је „транспонују“. Нови wеб сајтови (који буду објављени након транспоновања) морају бити усклађени у року од годину дана, старији wеб сајтови у року од две године, а мобилне апликације у року од 33 месеца.

Финансијски инструменти за капацитет за суфинансирање и за фонд за урбани развој

Регулатива о имплементацији (ЕУ) 2016/1157 од 11. јула 2016. године којом се врше измене и допуне Регулативе о имплементацији (ЕУ) бр. 964/20014, у вези са стандардним условима за финансијске инструменте за капацитет за суфинансирање и за фонд за урбани развој је објављења у Службеном гласнику. Ова регулатива има за циљ да омогући да коначни примаоци добију Европске структуралне и инвестиционе фондове и да омогући коришћење финансијских инструмената који су успостављени на националном, регионалном, транснационалном или прекограничном нивоу, а којима управља или је за њих надлежна руководећа институција.

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења