Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

14.11.2016.

Eurogeographics - Недељни преглед новости у политикама

2016. година – 46. Недеља

Прелиминарна одлука о обради података о личности – ЕСП предмет C-582/14

Европски суд правде је одлучио да, у многим случајевима, подаци које прикупљају web сервери, као што су IP адресе корисника, представљају податке о личности. Одлука је нагласила потребу за успостављањем адекватних заштитних мера, ради заштите личних података у раду web сајтова и других онлајн сервиса.

Захтев за доношење прелиминарне одлуке је поднет у поступку између Г-дина Брејера и Федералне републике Немачке, у вези са евидентирањем и чувањем адресе интернет протокола („IP адресе“) која је додељена Г-дину Брејеру када је приступао интернет сајтовима које воде федералне институције Немачке.

У најкраћим цртама, Суд је одлучио да: „се члан 2(а) Директиве о приватности 95/46/ЕК, у коме се дефинишу ''подаци о личности'' мора тумачити да динамичка IP адреса коју региструје провајдер онлајн медијских сервиса када лице приступа web сајту који провајдер ставља на располагање јавности представља податке о личности у смислу ове одредбе, а чланом 7(ф) исте Директиве се прописује начин на који Државе чланице омогућавају обраду података о личности, што се мора тумачити рестриктивно у односу на законску регулативу Државе чланице, у складу са којом провајдер онлајн медијских сервиса може да прикупља податке о личности у вези са корисником тих сервиса, без његове сагласности, само до нивоа до којег је прикупљање и употреба таквих података неопходна да за употребу и наплату специфичне употребе од стране предметног корисника.“

Брифинг EP LIBE о утицају „Big Data“ на фундаментална права

Комисија за цивилне слободе, правду и унутрашње послове („LIBE“) Европског парламента је одржала дебату о утицају „Big Data“ на фундаментална права. Представници су се осврнули на прилике и ризике у вези са применом „Big Data“, као и са потребом за етичким и моралним разматрањима при разматрању законског оквира за коришћење, а не обраду података. Основни аргумент који је коришћен током читаве дебате је био употреба анонимизованих података, ризици од реконструкције идентитета и потреба за диференцијацијом законске регулативе о подацима о личности и осталим подацима.

Такође се инсистирало на чињеници дад постоји потреба за платформама за дијалог између јавних институција и приватних корпорација које већ свакодневно користе „Big Data“, како би се обезбедио заједнички етички оквир за обраду података о личности и аутоматско одлучивање у циљу минимизирања алгоритамских грешака.

Консултације о интернету следеће генерације

Европска комисија припрема Иницијативу о интернету следеће генерације, и зато отвара консултације о интернету следеће генерације. Консултације обухватају питања у вези са технолошким областима које би могле постати значајне за интернет у будућности, као што су децентрализоване архитектуре, утапајућа окруженја и мрежна решења која иду даље од интернет протокола. Рок за поновну пријаву за консултације је 9. јануар 2017. године.

Европска комисија припрема Иницијативу о интернету следеће генерације, и зато отвара консултације о интернету следеће генерације. Консултације обухватају питања у вези са технолошким областима које би могле постати значајне за интернет у будућности, као што су децентрализоване архитектуре, утапајућа окруженја и мрежна решења која иду даље од интернет протокола. Рок за поновну пријаву за консултације је 9. јануар 2017. године.

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења