Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

05.12.2016.

Eurogeographics - Недељни преглед новости у политикама

2016. година – 49. Недеља

Обавештење Комисије о стању ствари на Јединственом дигирталном тржишту

Досадашњи напредак – 2016. година је била година резултата, током које је Комисија усвојила већину иницијатива из стратегије ЈДТ. У априлу је Колегијум усвојио иницијативу „Дигитална европска индустрија“, као и иницијативе „Европски клауд“ и „Приоритети ИКТ стандардизације“ и акциони план за е-управу. У мају су објављена два законодавна пакета: Комбиноване мере за испоруку пакета и спречавање неоправданог геоблокирања из „Иницијативе о е-тргоовини“, са ревизијом Регулативе о сарадњи на заштити потрошача и измењене смернице о нефер комерцијалним праксама. У јуну је Комисија презентовала низ иницијатива које су део Агенде о вештинама за Европу, у циљу промовисања развоја дигиталних вештина, које су саме по себи неопходне за дигитализацију европске индустрије. У јулу је Комисија усвојила Саопштенје и закључила значајно Јавно приватно партнерство за сајбер-безбедност, у циљу подстицања инвестиција у овој области. У септембру 2016. године, комисија је издала Саопштења о конективности за конкурентно ЈДТ и Акциони план за 5Г, уз своје предлоге за реформу Правила телекомуникација, а у циљу подстицања доступности интернета у локалним заједницама и на јавним површинама (WiFi4EU). Истовремено је усвојила други пакет предлога за модернизован режим копирајта и ревизију Директиве о сателитским и кабловским комуникацијама.

Преостали предлози из Стратегије ЈДТ су у фази припреме. Они обухватају иницијативу за изградњу економије података, ревизију Директиве о е-приватности, модернизацију правила о ПДВ-у, ревизију Директиве о примени права интелектуалне својине, ревизију Европског оквира за интероперабилност и развој „Јединственог дигиталног портала“. Све иницијативе ће бити усвојене крајем 2016. и почетком 2017. године. Коначно, Програм рада Комисије за 2017. годину садржи и Саопштење о средњорочној ревизији Стратегије ЈДТ.

Стратегија ЕУ о кооперативној, повезаној и аутоматизованој мобилности

Комисија је усвојила Европску стратегију за кооперативне интелигентне саобраћајне системе (C-ITS), као иницијативу прекретницу на путу ка кооперативној, повезаној и аутоматизованој мобилности. Ова стратегија ће омогућити употребу возила која „комуницирају“ међусобно и са саобраћајном инфраструктуром на путевима ЕУ већ од 2019. године. Тржишни потенцијал кооперативне, повезане и аутоматизоване вожње је процењен на вредност од неколико десетина милијарди евра на годишњем нивоу, уз потенцијал стварања великог броја нових радних места. Ова стратегија се фокусира на сервисе који се већ могу лансирати у кратком и средњем року, али и приказује дугорочне користи у смислу безбедности на путевима, одрживости и аутоматизације. На пример, возила се аутоматски упозоравају о потенцијално опасним ситуацијама (нпр. нагло кочење или крај саобраћајне колоне) и комуницирају са локалном путном инфраструктуром (нпр. препоручена брзина).

Средњорочна евалуација Капацитета за повезивање Европе (CEF)

Циљ консултација је прикупљање мишљења и сугестија интересних група, као и грађана, за потребе текуће средњорочне евалуације програма Капацитети за повезивање Европе (CEF). Општи циљеви средњорочне евалуације јесу извештавање о напретку на постизању циљева програма, ефикасности коришћења ресурса и додате вредности за Европу. На страници за јавну расправу можете наћи више информација и учествовати у анкети (видети линкове на дну странице). Јавна расправа траје 13 недеља, од 28.11.2016. до 27.02.2017. године.

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења