Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Aktuelni dokumenti
EuroGeographics - Nedeljni pregled novosti
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Registar izdatih saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Jedinstvena evidencija stambenih zajednica
Mediji o nama
Uživo iz RGZ-a
Linkovi
Kontakt
Za medije

17.3.2017.

Osnaživanje žena kroz ostavarivanje prava na zemljištu

Republički geodetski zavod učestvovao je u periodu od 08. do 09.03.2017. godine na konferenciji o rodnoj jednakosti u Tirani koju je organizaovala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), angažovan od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a u okviru projekta Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu – Pravna reforma (ORF LR) u saradnji sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu (FAO).

GIZ koordinira svoje aktivnosti na području Zapadnog Balkana radi promocije napretka cilja 5a, u okviru Ciljeva održivog razvoja (SDG), pod nazivom Rodna jednakost. Radi ostavarivanja ovog cilja planirano je da se preduzmu reforme kako bi se ženama dala jednaka prava na ekonomskim resursima, kao i pristup vlasništvu i kontroli nad zemljom i drugim oblicima vlasništva, finansijskim uslugama, nasleđivanju i prirodnim resursima, a sve u skladu sa zakonodavstvom u zemaljama Zapadnog Balkana.

Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu – Pravna reforma (ORF LR), realizuje regionalni projekat „Rod i prava na zemljištu“. Projekat je počeo u januaru 2017. godine i trajaće 18 meseci. Glavni cilj projekta je unapređenje regionalne razmene koja se tiče rodno osetljive primene imovinskih prava u jugoistočnoj Evropi, sa fokusom na predstavnike pravne struke, notare i institucije zadužene za upis prava na zemljištu.

Studijska istraživanja su pokazala da žene sa jakim naslednim pravima imaju i do 3,8 puta veće prihode i da su šanse da dožive nasilje u porodici 8 puta manje. Tokom trajanja konferencije razmotreni su izveštaju svih zemalja učesnica o trenutnom stanju i preprekama u oblasti posedovanja prava na nepokretnosti u odnosu na rodni aspekt. Zaključak je da je uloga zvaničnika uključenih u proces upisa prava i to katastarskih službenika i notara, kao i njihova međusobna saradnja od ključnog značaja za poboljšanje rodne ravnopravnosti u pristupu zemljištu.

Prosečan nacionalni nivo žena koje su upisane kao vlasnici ili suvlasnici na zemljištu u zemljama u kojima je Otvoreni regionalni fond aktivan varira: Srbija - 39%, Albanija 29%, Crna Gora - 26%, Federacija Bosne i Hercegovine - 25%, Makedonija - 17%, Crna Gora - 26%, ali postoje i regioni sa 3% žena koje su upisane kao vlasnici ili suvlasnici zemljišta. Zahvaljujući prethodnoj inicijativi koju su pokrenule FAO i Svetska banka, institucije u navedenim zemljama su upoznate sa statistikom i posvećene popravljanju situacije.

Uz podršku projekta pravni okvir zemalja biće u postupku provere putem korišćenja FAO metodologije - Alata za pravnu procenu i profila zemlje sa tačno definisani indikatorima čija će realizacija biti praćena u formi izveštaja nadležnih institucija za svaku pojedinačnu meru. Konkretno, indikatori koji se odnose na nadležnost Republičkog geodetskog zavoda su rodna ravnopravnost u imovinski pravima i promovisanje i olakšavanje uživanja zakonskih prava na zemljištu, u kom pravcu je potrebno i dalje sprododiti aktivnosti u ovoj oblasti.

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2017 | Uslovi korišćenja