Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Интернет сервис за подношење захтева
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

19.5.2017.

Саопштење за јавност

Поводом јавног обраћања Заштитника грађана о случају Херцеговачка

Поводом Препоруке Заштитника грађана бр. 13-18-4643/16 од дана 17.05.2017. године упућене Републичком геодетском заводу, везано за притужбу Владимира Марковића из Београда у вези правилности и законитости рада Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Савски Венац, овим путем обавештавамо јавност, да Републички геодетски завод у свом раду поступа у складу са Уставом, законима и другим прописима.

Републички геодетски завод ће настојати да спречи да предмет добије политичку конотацију кроз непотпуне и нетачне информације пласиране јавности, које стварају утисак правне несигурности и неповерења у органе јавне власти.

Поштујући институцију Заштитника грађана и овлашћења која су јој дата на основу Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр.79/05 и 54/07), Републики геодетски завод ће и у претметној ситуацији, предузети мере у складу са законом.

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења