Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Интернет сервис за подношење захтева
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

6.9.2017.

Ранг листа успешности за август 2017. године

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања предмета у службама за катастар непокретности извршио анализу података за август 2017. године. Анализирани подаци се односе на управне предмете, спискове аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водове, масовну процену и вануправне предмете.

На основу података евидентираних у писарници за август 2017. године сачињена је листа служби по успешности. Критеријуми за статистичку обраду података су управни предмети, спискови аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водови, масовна процена, вануправни предмети и број запослених у служби. Извршена је анализа базе података са посебним освртом на сложеност поступка у решавању предмета класификационих ознака 952-02-4, 952-02-9 и 952-02-11 у односу на преостале управне предмете одржавања катастра непокретности. На основу приказаних резултата служби и броја решених предмета наведених класификација извршено је ново рангирање и формирање листе успешности.

Службе: Одсеци: Групе:
 1. Суботица
 2. Бачка Паланка
 3. Зајечар
 4. Узице
 5. Кикинда
 6. Сремска Митровица
 7. Сомбор
 8. Крушевац
 9. Рума
 10. Лозница
 1. Бачка Топола
 2. Житиште
 3. Сурчин
 4. Варварин
 5. Љубовија
 6. Владичин Хан
 7. Ада
 8. Ариље
 9. Стара Пазова
 10. Трстеник
 1. Нови Кнежевац
 2. Рековац
 3. Бела Паланка
 4. Мали Зворник
 5. Бач
 6. Ћићевац
 7. Бојник
 8. Гаџин Хан
 9. Мали Иђош
 10. Нови Бечеј

Циљ анализе је да свака служба стекне увид о успешности у односу на остале службе у Сектору за катастар непокретности, али да такође стекне увид о резултатима рада сваке службе појединачно у претходном периоду, утврди разлоге и предузме мере да бољом организацијом рада и већим ангажовањем унапреди пословање.

Комплетан списак можете да преузмете на следећем линку:

Датотеке за преузимање
Листа успешности - Август 2017...
Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења