Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Геодетска служба
Билтен “РГЗ Инфо”
Билтен катастарско правне праксе
Информатор РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Билтен катастарско правне праксе

Републички геодетски завод је у априлу 2008 објавио први број "Билтена катастарско правне праксе".

Билтен катастарско правне праксе је посебно издање часописа "Геодетскa службa", које по препоруци Светске банке у оквиру Пројекта за катастар и упис права у Републици Србији, треба да допуни постојеће публикације Републичког геодетског завода, које се издају ради упознавања запослених и шире јавности са активностима Републичког геодетског завода.

Према досадашњој пракси, Републички геодетски завод као посебна организација која обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер и катастар и упис права на непокретностима, за питања која нису довољно или прецизно регулисана законом и другим прописама, доноси интерне расписе – упутства, која су обавезујућа за унутрашње јединице и уједно помажу запосленима у раду. Помоћ за ширу јавност Републички геодетски завод пружа организовањем презентација и радионица усмерених према одређеним групама корисника и преко web сајта путем одговора на конкретна питања грађана.

Билтен катастарско правне праксе је предвиђен да сублимира досадашњу праксу у вези са уписима права на непокретностима, а у циљу ефикаснијег и квалитетнијег рада Републичког геодетског завода како у поступку одржавања катастра земљишта тако и у поступку израде и одржавања катастра непокретности. Из тог разлога садржај Билтена је уређен да представља материјал који обрађује примену катастарских прописа заједно са другим прописима којима се уређују непокретности и права на њима, а све у циљу њихове једнообразне примене у истоветним ситуацијама.

У Билтену се анализирају сложеније ситуације и питања која се јављају у пракси, износе формирани ставови о начину решавања са конкретним примерима о којима се одлучивало приликом стручног и управног надзора, у другостепеним одлукама Републичког геодетског завода, као и постојећим судским одлукама. Упознавање са сентенцама из цитираних одлука треба да охрабри првостепене органе на брже поступање по захтевима странака и доношење квалитетних одлука које ће остати на снази, а заинтересовану јавност правилно упути ка остваривању својих права.

Преузмите датотеке:
Билтен катастарско правне праксе - Број 9
Билтен катастарско правне праксе - Број 8
Билтен катастарско правне праксе - Број 7
Билтен катастарско правне праксе - Број 6
Билтен катастарско правне праксе - Број 5
Билтен катастарско правне праксе - Број 4
Билтен катастарско правне праксе - Број 3
Билтен катастарско правне праксе - Број 2
Билтен катастарско правне праксе - Број 1
Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења